Only Love - TradeMark

Bản dịch của: mss.pearl

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Đã 2 giờ sáng và ngoài kia mưa vẫn rơi
chúng ta lại phải đối mặt với ngã tư đường của tình yêu, một lần nữa.
\"em không biết phải làm sao nữa, em không thể quyết định được điều gì cả anh à\"- em đã nói với tôi như thế.
vậy em đang hỏi tôi điều đó, đúng không?
CHORUS:Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể quyết định được- cố gắng một lần nữa hay quay lưng lại và đi thật xa.
riêng tôi, tôi vẫn đang có giữ một niềm tin rằng:
một ngày nào đó, mặt trời sẽ chiếu sáng cho đôi ta.
vì thế, tôi đã cố gắng làm tất cã những gì em có thể.
và nguyện cầu thượng đế hãy để cho trái tim em được rộng mở hơn.
nhưng tôi không đủ khả năng cho em thấy hết tất cả những suy nghĩ của tôi.
mà chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.
Trong vòng tay em, tôi thấy bình minh đang ló dạng.
em và tôi vẫn ở cạnh bên nhau nhưng một ngàn dặm xa cách đã xuất hiện giữa chúng ta.
có một chân lý về tình yêu mà tôi luôn cố gắng làm cho em hiểu:
vẫn còn một tia hy vọng sau rất nhiều dắng cay.
nều chúng ta cho nhau đủ và học cách tin tưởng nhau.
CHORUS
Tôi biết nếu tôi có thể tìm ra một từ ngữ nào đó có đủ khả năng chạm vaso2 nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em thì giấc mơ của chúng ta sẽ lại đến và điều đó sẽ khiến hai ta không phải nói lên hai chữ chia tay vĩnh viễn với nhau.
CHORUS.
34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013