Forever And One - Helloween

Bản dịch của: ngotngao_vjdang

Forever and One

What can I do?
Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see what you have done to me?
So hard to justify
Slowly it's passing by

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies

Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?

Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again
Way down in Neverland
So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies
Mãi mãi và duy nhất!!!


Em có thể làm gì đây?...
Sau tất cả những gì đã xảy ra?...Liệu em chịu đựng được chăng?...
Hiện tại, em đang phải đấu tranh với chính mình...
để cố gắng đưa mọi thứ trở về quá khứ...
Anh đã thấy rồi chứ?...Thấy tất cả những gì anh đã làm đối với em...?
Khó lắm anh ơi! Thực sự rất khó để biện minh!!!...
Nhưng, cớ sao...mọi thứ vẫn diễn ra thật chậm chạp?...

Mãi mãi và duy nhất, em sẽ luôn luôn nhớ về anh!
Dẫu có thế nào, em cũng vẫn hôn anh một lần nữa...
Chúng ta sẽ cùng lạc tới chốn thần tiên...
...Em đã cố gắng biết dường nào...
Nhưng, ngày mai đây, em vẫn sẽ phải rơi lệ...
Sao có thể che dấu những dối lừa anh ơi!!...
Lừa dối thôi!!!......

Em, vẫn ở đây!
Để, ngắm nhìn anh...lần cuối....
Lý trí của em...thực sự đã trôi dạt phương nào.
Nhưng còn trái tim, trái tim đã khép chặt vẫn đang ở lại!
...Nó, quá kiêu hãnh để có thể thứ tha...anh ơi!!!
....Nên, em sẽ quay trở về bóng tối_chốn chỉ có riêng em...
... Để suy nghĩ rằng...
....Liệu có bao giờ...em tìm thấy một người để có thể tin tưởng...
...nữa không anh....???......

Mãi mãi và duy nhất, em sẽ luôn luôn nhớ về anh!
Dẫu có thế nào, em cũng vẫn hôn anh một lần nữa...
Chúng ta sẽ cùng lạc tới chốn thần tiên...
...Em đã cố gắng biết dường nào...
Nhưng, ngày mai đây, em vẫn sẽ phải rơi lệ...
Sao có thể che dấu những dối lừa anh ơi!!...
Lừa dối thôi!!!......
......Lừa dối thôi anh!!!......

28 bản dịch khác

eagle
11-07-2008
truongkimp.
30-07-2008
hoangvac
09-08-2008
acmakotex
28-12-2008
Shjnee
05-03-2009
waterili
11-03-2009
emratngoan
19-04-2009
ngotngao_v.
06-05-2009
Anakin Sky.
14-07-2009
hoacucnho
14-10-2009
Daicasapa
17-10-2009
vietnamnom.
18-10-2009
tuyetlan86.
07-12-2009
hck30b
18-11-2009
EvilHeaven
26-11-2009
pebien_a13
17-12-2009
Minh Quang.
30-12-2009
chuothong_.
28-01-2010
buoi_sang
04-04-2010
leejihun
18-04-2010
WjndyFall
18-11-2010
Dien, N.M
06-12-2010
Banglangti.
04-03-2011
campecho
18-03-2011
quangvuvt0.
23-05-2011
sawada196
25-05-2011
Rosy Lassi.
02-08-2011
dolly_1994
21-04-2012