In The End - Linkin Park

Bản dịch của: minhquan1234

It starts with one...
One thing,
I don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time,
All I know,
Time is a valuable thing,
Watch it fly by as the pendulum swings,
Watch it count down 'till the end of the day,
The clock ticks life away,
It's so unreal,
You didn't look out below,
Watch the time go right out the window,
Trying to hold on,
Didn't even know, I wasted it all,
Just to watch you go,
I kept everything inside,
And even know I tried,
It all fell apart,
What it meant to be,
Will eventually be,
A memory of a time, when ,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

One thing, i don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To remind myself
How I tried so hard...
In spite the way you were mocking me,
Acting like i was part of your property,
Remembering all the times you fought with me,
I'm surprised it got so far,
Things aren't the way they were before,
You wouldn't even recognize me anymore,
Not that you knew me back then,
But it all comes back to me,
In the end...
You kept everything inside,
And even know i tried it all fell apart,
What it meant to me, will,
Eventually, be a memory of a time when,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

I've put my trust in you,
Pushed as far as I can go,
For all this,
There's only one thing you should know,

I've put my trust in you,
Pushed as far as i can go,
For all this,
There's only one thing you should know...

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter
--Cuối cùng.--
Nó bắt đầu với một
Một diều mà tôi không biết tại sao
Nó thậm chí chẳng có ý nghĩ gì dù bạn vất vả như thế nào
hãy giữ nó trong tâm trí.
nó sẽ tạo ra những vần thơ
để giải thích cho kịp thời gian
tất cả mà tôi biết
thời gian là một thứ rất quí giá
hãy xem nó bay cao bởi một thứ như quả lắc đang đung đưa
hãy xem nó đếm ngược cho đến giây phút cuối của một ngày
chiếc đồng hồ đang tíc tắc đánh dấu cuộc sống đang dần biến mất
điều đó là không có thật
bạn đã không tìm kiếm ở bên dưới
để xem thời gian đi thẳng ra ngoài cửa sổ
Cố gắng để giữ lại
thậm chí không biết
tôi đã lãng phí tất cả
chỉ nhìn bạn ra đi

Tôi giữ tất cả ở bên trong
và thậm chí biết tôi cố gắng
nhưng tất cả vẫn cảm thấy cô dơn
Sẽ ngẩu nhiên là kí ức của một thời

Khi mà tôi đã cố găng rất vất vả và đã gần tời đích
Nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì
Tôi đã phải gục ngã,phải mất tất cả
nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì

một điều mà tôi không biết tại sao
nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì dù bạn đã cố gắng vất vả như thế nào
hãy giữ nó trong tâm trí
nó sẽ tạo ra những vần thơ
để nhắc nhở bản thân tôi
Tôi đã cố gắng vất vả như thế nào
Mặc dù cái cách mà bạn chế giễu tôi
Hành động như thể tôi là 1 phần tài sản của bạn
hãy nhớ đến tất cả những lần bạn cãi nhau với tôi
tôi không ngờ là nó đã gần đến đích
mọi thứ không phải là cái cách mà chúng là trước đây
bạn đẫ thậm chí không nhận ra tôi gì cả
bạn đã không biết tôi quay trở lại nhưng mọi thứ đang trở về với tôi
cuối cùng

Tôi giữ tất cả ở bên trong
và thậm chí biết tôi cố gắng
nhưng tất cả vẫn cảm thấy cô dơn
Sẽ ngẩu nhiên là kí ức của một thời

Khi mà tôi đã cố găng rất vất vả và đã gần tời đích
Nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì
Tôi đã phải gục ngã,phải mất tất cả
nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì

tôi đặt niềm tin vào bạn
Đẩy xa như tôi có thể đi
cho tất cả
chỉ có một diều mà bạn nên biết[x2]

Khi mà tôi đã cố găng rất vất vả và đã gần tời đích
Nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì
Tôi đã phải gục ngã,phải mất tất cả
nhưng cuối cùng nó thậm chí chẳng có ý nghĩa gì


13 bản dịch khác

sospesall
18-12-2008
sosad
22-01-2009
meocondj
24-04-2009
minhquan12.
10-05-2009
chuagod
23-12-2009
shinnfacoo.
08-01-2010
FTU_Harvar.
18-01-2010
ngu anh
23-04-2010
teardrops
10-05-2010
vkl
15-05-2010
Hyuga_Hina.
15-06-2011
Xopidol
04-07-2011
chang4mat_.
25-02-2012