Only Love - TradeMark

Bản dịch của: danglinh21988

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Đã 2 giờ sáng và trời vẫn mưa rả rích

Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau giữa ngã tư đường
Anh nói với tôi anh rằng anh quá bối rối
anh không hiểu mình đang nghĩ gì
Đó có phải là lý do
mà anh đang hỏi tôi?



Rằng chỉ có tình yêu mới có thể nói - tiếp tục hay chia tay
Nhưng em luôn tin rằng anh và em
Một ngày nào đó ánh dương sẽ chiếu rọi
em sẽ chỉ là chính mình
và nguyện cầu một ngày trái tim anh thay đổi
Nhưng em không biết phải thế nào để anh hiểu lòng em
Rằng chỉ có tình yêu mới có thể làm được


Trong vòng tay anh lúc bình minh ló rạng
Mặt đối mặt mà như xa cách nghìn trùng
Em đã cố gắng,chỉ để anh hiểu
Còn một chút hi vọng ....dấu sau sự thất vọng
Nếu chúng ta cùng cố gắng, nếu chúng ta tin tưởng lẫn nhau

Rằng chỉ có tình yêu mới có thể nói - tiếp tục hay chia tay
Nhưng em luôn tin rằng anh và em
Một ngày nào đó ánh dương sẽ chiếu rọi
em sẽ chỉ là chính mình
và nguyện cầu một ngày trái tim anh thay đổi
Nhưng em không biết phải thế nào để anh hiểu lòng em
Rằng chỉ có tình yêu mới có thể làm được

Em biết rằng nếu em tìm cách nói ra
để cảm thấu nơi tâm hồn sâu thẳm
Anh có thể một lần nữa mang đến ...giấc mơ của chúng ta
Hãy đừng để đó là lời chia tay













34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013