Only Love - TradeMark

Bản dịch của: tho_ngay2210

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
2 giờ sáng và mưa rơi nặng hạt.
Tại ngã tư này chúng ta gặp nhau một lần nữa.
Em nói với tôi rằng em còn quá bối rối.
Rằng em không thể quyết định được điều gì cho riêng em.
Điều này là gì,
hay em muốn tôi quyết định hộ lòng em.


Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói được - cố gắng lần nửa hay cất bước ra đi
Nhưng tôi vẫn tin vào em và tôi.
Có một ngày mai tươi sáng.
Vì thế tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể
Và nguyện cầu trái tim em sẽ nghĩ lại.
Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu hết lòng em.
Và chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó.


Trong vòng tay mà dường như tia sáng hi vọng cũng tan vỡ.
Mặt đối mặt và ngàn dặm cách xa
Tôi đã cố gắng làm điều tốt nhất để em thấy được.
Vượt qua nỗi đau này bằng hi vọng
Nếu ta cùng cố gắng , nếu ta mở rộng niềm tin


Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói được - cố gắng lần nửa hay cất bước ra đi
Nhưng tôi vẫn tin vào em và tôi.
Có một ngày mai tươi sáng.
Vì thế tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể
Và nguyện cầu trái tim em sẽ nghĩ lại.
Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu hết lòng em.
Và chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó.


Tôi biết nếu tôi có thể tìm khiếm được một thứ từ ngữ
Để cảm giác được những gì sâu thẳm trong em
Thì em hãy cho đôi ta một cơ hội để làm lại
Và không để đôi ta phải nói lời chia tay mãi mãi


Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói được - cố gắng lần nửa hay cất bước ra đi
Nhưng tôi vẫn tin vào em và tôi.
Có một ngày mai tươi sáng.
Vì thế tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể
Và nguyện cầu trái tim em sẽ nghĩ lại.
Nhưng tôi chẳng thể nào hiểu hết lòng em.
Và chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó.

Và chỉ tình yêu mới có thể làm được điều đó.

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013