Only Love - TradeMark

Bản dịch của: Nautilus

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Mưa vẫn đang rơi,

Ta lại ở đây, hai giờ sáng, và ngã tư đại lộ

Anh nói con tim anh rối bời

Và lý trí anh mềm yếu

Có thể anh muốn nhường quyết định nơi em

Nhưng chỉ tình yêu,
Có thể giữ ta bên nhau, hay rời xa, mãi mãi
Trái tim em vẫn mơ mặt trời rực nắng quay về
Nhưng tất cả những gì em làm đây
Là cầu nguyện trong thầm lặng
Anh về với lối cũ em mong
Để em nói anh nghe nhứng điều kỳ diệu,
Chỉ tình yêu chạm tới, và có thể chỉ đường.


Yên ấm trong tay anh, như tất cả bình minh đang rạn vỡ

Gần bên nhau, nhưng muôn dặm cách xa

Mong anh hiểu Hi Vọng còn trên những nối đau

Khi tình yêu ta là Đủ

Khi ta còn tin...

Nhưng chỉ tình yêu,
Có thể giữ ta bên nhau, hay rời xa, mãi mãi
Trái tim em vẫn mơ mặt trời rực nắng quay về
Nhưng tất cả những gì em làm đây
Là cầu nguyện trong thầm lặng
Anh về với lối cũ em mong
Để em nói anh nghe nhứng điều kỳ diệu,
Chỉ tình yêu chạm tới, và có thể chỉ đường.

Em ước mình hiểu câu thần chú

Chạm tới đáy hồn anh

Anh đi...

Theo niềm mơ ước

Nhưng đừng để đêm hẹn này là lần cuối nhé anh!

Chỉ tình yêu,
Có thể giữ ta bên nhau, hay rời xa, mãi mãi
Trái tim em vẫn mơ mặt trời rực nắng quay về
Nhưng tất cả những gì em làm đây
Là cầu nguyện trong thầm lặng
Anh về với lối cũ em mong
Để em nói anh nghe nhứng điều kỳ diệu,
Rằng chỉ tình yêu chạm tới, và có thể chỉ đường...


34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013