Only Love - TradeMark

Bản dịch của: sonvuthuminh

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
Hai giờ sáng, trời đang mưa
Lại lần nữa chúng ta ở đây tại ngã tư đường
Em nói với anh rằng em rất đổi băng khoăng
Em không thể quyết định được
Có phải điều này là như thế không
Em hỏi anh

Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói - hãy thử lần nữa hoặc là bỏ cuộc.
Nhưng anh tin rằng đối với anh và em
Sẽ có một ngày ánh mặt trời tươi sáng
Vì thế anh sẽ góp phần của mình
Và cầu nguyện rằng em sẽ hồi tâm
Nhưng anh không thể gượng ép em
Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó.

Trong tay em khi bình minh chợt đến
Mặt đối mặt mà như cách xa ngàn dặm
anh đã và đang gắng hết sức mình để cho em thấy
Rằng còn có hy vọng ngoài nổi đau
Nếu chúng ta vì nhau, học cách tin tưởng nhau


Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói - hãy thử lần nữa hoặc là bỏ cuộc.
Nhưng anh tin rằng đối với anh và em
Sẽ có một ngày ánh mặt trời tươi sáng
Vì thế anh sẽ góp phần của mình
Và cầu nguyện rằng em sẽ hồi tâm
Nhưng anh không thể gượng ép em
Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó.

Anh biết là nếu anh có thể tìm ra được lời
Để làm em xúc động đến cỏi lòng
Thì em sẽ cho giấc mơ của chúng ta thêm một lần cơ hội
Xin đừng để nó trở thành lời chia tay của chúng ta


Nhưng chỉ có tình yêu mới có thể nói - hãy thử lần nữa hoặc là bỏ cuộc.
Nhưng anh tin rằng đối với anh và em
Sẽ có một ngày ánh mặt trời tươi sáng
Vì thế anh sẽ góp phần của mình
Và cầu nguyện rằng em sẽ hồi tâm
Nhưng anh không thể gượng ép em
Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó.


34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013