Only Love - TradeMark

Bản dịch của: ngocyen

"Only Love"

2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're telling me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough, if we learn to trust

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do


I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our good-bye

But only love can say - try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

That's something only love can do
2 giờ sáng và mưa đang rơi
nơi đây chúng tôi chơi trò chơi lại một lần nữa
em nói với tôi em rất bối rối
em không thể kiềm chế tình cảm của mình
có nghĩa là
em đang hỏi tôi

nhưng chỉ tình yêu có thể nói - thử lại hay ra đi
nhưng anh tin em và anh
mặt trời sẽ chiếu sáng vào một ngày nào đó
vì anh sẽ chỉ chơi cờ một mình
và nguyện cầu trái tim em sẽ thay đổi
nhưng anh không thể lảm em thấu được tình cảm đó
đó là vài điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm

trong vòng tay em khi bình minh ló dạng
mặt đối mặt và hàng ngàn nụ cười
anh đã cố gắng hết sức để em hiểu
có hi vọng nào để nỗi đau biến mất
nếu chúng ta trao nhau đủ. nếu chúng ta học cách tin tưởng


nhưng chỉ tình yêu có thể nói - thử lại hay ra đi
nhưng anh tin em và anh
mặt trời sẽ chiếu sáng vào một ngày nào đó
vì anh sẽ chỉ chơi cờ một mình
và nguyện cầu trái tim em sẽ thay đổi
nhưng anh không thể lảm em thấu được tình cảm đó
vài điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm

anh biết rằng nếu anh có thể tìm ra những lời nói
để giữ thật sâu trong lòng
em mang giấc mơ của chúng mình chỉ một lần
đừng để điều đó chia lìa chúng tanhưng chỉ tình yêu có thể nói - thử lại hay ra đi
nhưng anh tin em và anh
mặt trời sẽ chiếu sáng vào một ngày nào đó
vì anh sẽ chỉ chơi cờ một mình
và nguyện cầu trái tim em sẽ thay đổi
nhưng anh không thể lảm em thấu được tình cảm đó
vài điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm

đó là vài điều mà chỉ tình yêu mới có thể làm

34 bản dịch khác

young fore.
30-01-2008
Deathknigh.
21-08-2008
Mrs.Kim
01-09-2008
MrFear
04-11-2008
mss.pearl
30-04-2009
chillixinh
18-05-2009
babywolf99
27-06-2009
danglinh21.
04-08-2009
tho_ngay22.
19-09-2009
trnglove25.
20-08-2009
Nautilus
22-08-2009
killmanhn
28-08-2009
giangsn
31-08-2009
aloha_ngay.
22-11-2009
.michaelja.
03-10-2009
nvyn0306
01-12-2009
Gutaryasha.
02-12-2009
Anakin Sky.
02-12-2009
sonvuthumi.
04-12-2009
Minh Quang
04-12-2009
huongnguye.
05-12-2009
Forget Me .
08-12-2009
dania_hyug.
21-12-2009
ngocyen
29-12-2009
ngoctuyen_.
27-02-2010
ememeoeo
05-12-2010
phamquangh.
16-02-2011
pica
14-04-2011
thangkho_n.
03-05-2011
vannamsss
07-06-2011
cocchen
08-07-2011
lifeissoba.
17-02-2012
lifeissoba.
17-02-2012
dinnymoon
16-06-2013