Chuyển ngày gia hạn tài khoản bằng ATM LỜI DỊCH

+ Chức năng này giúp bạn có thể chuyển ngày gia hạn tài khoản cho bạn bè của bạn.
+ Điền vào mã số thành viên, không phải là username.
+ Mỗi lần chuyển, ngoài số ngày bạn chuyển bị trừ bạn còn bị trừ thêm 10 ngày xem như là phí chuyển khoản.
+ Nếu là người mới, việc chuyển khoản đồng thời cũng kích hoạt luôn cho người đó.

Bạn cần đăng nhập để thấy thông tin