LỜI BÀI HÁT

ku_kon ...

Love is in your eyes and someone's gonna love you tonight now.
Love is in your eyes and someone's gonna hold you right now.

We don't have to dance in silence
you don't have to be so blue.
I feel that you're out of balance.
But there's a life waiting for you.

Love is in your eyes and someone's gonna love you tonight now.
Love is in your eyes and someone's gonna hold you right now.

You're just going through the motions.
I know that it cuts like a knife.
But I'll second your motions.
We'll go for the bright sight of life.

Love is in your eyes and someone's gonna love you tonight now.
Love is in your eyes and someone's gonna hold you right now.

And someone's gonna hold you right now.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

homeless_nogf Cập nhật: h0ang.bk91 / 22-05-2011...
Tình yêu trong mắt em và đêm nay ai đó sẽ yêu em
Tình yêu trong mắt em và giờ đây em đang trong vòng tay ai kia

Chúng ta sẽ chẳng phải nhảy trong thing lặng
Em không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ku_kon 01-06-2011
Hay mà! Mình thấy bài này trong phim The Greatest love. Phim cũng hay dã man! :D

Xem hết các bình luận