Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Tôi tin rằng theo lý lẽ thì mặt trời chẳng bao giờ lặn
Tôi tin rằng chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác
Tôi tin rằng đồ ăn vặt ngon quá chừng vì nó không tốt đối với bạn
Tôi tin rằng cha mẹ bạn đã làm hết khả năng rồi
Tôi tin rằng mấy tạp chí về sắc đẹp quảng bá cho sự kém tự trọng
Tôi tin rằng tôi được yêu thương khi tôi hoàn toàn đơn độc

Tôi tin vào nghiệp chướng, bạn cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó
Tôi tin rằng bạn không thể trân trọng tình yêu chân thành cho tới khi bạn đau khổ
Tôi tin rằng cỏ bên ngọn đồi kia chả xanh hơn tí nào
Tôi tin rằng bạn không biết điều bạn có cho tới khi bạn từ giã nó

Tôi tin rằng bạn không thể kiểm soát hay chọn lựa xu hướng tình dục của mình
Tôi tin rằng tin tưởng quan trọng hơn nhiều so với quan
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Affirmation - Savage Garden

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 I Believe  Sun Should Never Set Upon An Argument.
I Believe Place Our Happiness In Other People's Hands
Believe That Junk Food Tastes So Good Because It's Bad For You
I Believe Parents Did The Best Job They Knew How To Do
I Believe That Beauty Magazines Promote Self Esteem
I Believe I'm When I'm Completely By Myself Alone.

I Believe In Karma What You Is What You Get Returned
I Believe You Can't Appreciate Real Love Until You've Burned
I Believe The Is No More Greener On The Other Side
I Believe You Don't Know What You've Got You Say Goodbye.

I You Can't Control Or Choose Your Sexuality
I Believe That Trust Is Important Than Monogamy
I Believe Your Most Features Are Your Heart And Soul
I Believe That Is Worth More Than Money Or Gold.
I Believe The Struggle For Financial Freedom Unfair
I Believe The Only Ones Disagree Are Millionaires.

I Believe In Karma What You Give What You Get Returned
I Believe You Can't Appreciate Real Love Until You've Burned
I Believe The Grass Is No More Greener On Other Side
I Believe You Don't Know What You've Got You Say Goodbye

I Believe Forgiveness Is The Key To Your
I Believe That Wedded Bliss Negates The Need Be Undressed
I Believe That God Does Not Endorse Tv
Believe In Love Surviving Death Into Eternity.

Believe In Karma What You Give Is What You Get Returned
I Believe You Can't Appreciate Real Until You've Been Burned
I Believe The Is No More Greener On The Other Side
I Believe Don't Know What You've Got Until You Say Goodbye.

Savage Garden- I Knew I Loved You - Savage Garden
- Truly Madly Deeply - Savage Garden
- To The Moon And Back - Savage Garden
- The Animal Song - Savage Garden
- Affirmation - Savage Garden

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com