Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Điều đó chẳng làm tổn thương tôi
Em muốn cảm nhận điều đó ra sao chăng?
Em muốn biết, biết điều đó không làm tổn thương tôi chăng ?
Em muốn nghe về những ước hẹn của tôi.
Em, (nếu như tôi chỉ có thể chạy lên ngọn đồi kia)
Em và tôi (Nếu như tôi có thể thì hãy chạy lên ngọn đồi kia)

Và nếu như tôi chỉ có thể,
Làm một gieo kèo cùng Chúa,
để người hoán đổi vị trí chúng ta,
hãy chạy lên trên con đường đó ,
chạy lên trên ngọn đồi đó,
chạy lên tòa nhà đó.
Nếu như tôi có thể

Em không muốn làm tổn thương tôi,
nhưng hãy xem những lời dối trá khoét sâu thế nào
không hề biết rằng tôi đang phân rẽ cùng em.
đó là tiếng sét trong đôi tim chúng ta, em yêu ơi

Quá nhiều căm ghét cho những người ta yêu thương chăng?
Nói tôi nghe, cả hai chúng t
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Running Up That Hill - Placebo

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
  doesn't hurt me.
You want to how it feels?
You want to know, know that it doesn't me?
You want to hear about deal I'm making.
(If I only could, be running up that hill)
and me (If I only could, be running up that hill)

And I only could,
Make a deal God,
Get him to swap places,
Be running up road,
Be running that hill,
Be running that building.
I only could

You don't want to hurt
But see how deep the lies.
Unaware that I'm tearing you
There's a in our hearts, baby

So much hate for the ones we
Tell me, we both don't we?
You, (If I only could, be running up hill)
You and me (If I only could, be running up hill)
You and me, won't be

And if I could,
Make a with God,
And get him to our places,
Be running up that
Be running up that
Be up that building.
If I could


Come on, baby, come come on, darling,
Let me steal this moment you now.
Come on angel, come on, on, darling,
exchange the experience

And if only could,
Make deal with God,
And him to swap our places,
Be running that road,
Be running up hill,
With no problems.

And if I only
Make deal with God,
And I'd get to swap our places,
Be up that road,
Be running up hill,
With no problems.

If I only could, be up that hill
(x7)

Placebo- Running Up That Hill - Placebo
- Song To Say Goodbye - Placebo
- Slave To The Wage - Placebo
- The Never-Ending Why - Placebo
- Too Many Friends - Placebo

Rock- Forever And One - Helloween
- Forever - Stratovarius
- In The End - Linkin Park
- When You Cry - Vertical Horizon
- Alone - Avril Lavigne

www.loidich.com