Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Đây là bữa tiệc của chúng ta ta có thể làm những gì ta muốn
Ta có thể hôn những ai mà ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn
Ta có thể sống như cách ta muốn

Mọi nơi, nâng cốc lên và thoả sức toát mồ hôi nào
Vươn tay lên nào như chúng ta chẳng bận tâm
Vì giờ ta đến đây để vui vẻ hết sức mình mà
Vì giờ vài người ở đây muốn thác loạn ấy

Nếu bạn chẳng muốn về nhà
Tớ về ư, không
Vì chúng ta sẽ rong chơi cả đêm thâu
Tới khi ta thấy ông mặt trời ló rạng

So la la da di ta thích tiệc tùng
Nhảy múa với Miley
Làm những gì ta muốn
Đây là nhà của của chúng
Đây là những luật lệ của chúng ta
Và ta chẳng thể dừng
Và ta chẳng thể dừng
Cậu không
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

We Can't Stop - Miley Cyrus

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 It’s our party we can do what  want
It’s party we can say what we want
It’s our party we love who we want
can kiss who we want
We can how we want (2x)

Red cups and sweaty bodies
Hands in the air like we don’t
Cause we to have so much fun now
Got somebody might get some now

If not ready to go home
Can get a hell no
Cause we gonna go all
Till see the sunlight alright

So la da di we like to party
Dancing with Miley
Doing whatever we
This our house
This our rules
And we can’t
And we won’t
Can’t you see we who own the night
Can’t you it we who bout’ that life
And can’t stop
we won’t stop
We run Things don’t run we
Don’t take nothing nobody

It’s our party we can do what we
It’s our party we say what we want
It’s our party we can who we want
We can kiss who we
can live how we want

To my homegirls here with the butts
Shaking it like we at strip club
Remember God can judge us
Forget the cause somebody loves ya
And everyone in line in bathroom
Trying to get a in the bathroom
We so turnt up here
Getting turnt up yea

So la da da di we like party
Dancing with Miley
Doing whatever want
This is our
is our rules
And can’t stop
we won’t stop
Can’t you see it’s who own the night
Can’t you see we who bout’ that life
And can’t stop
And we won’t
We run things
Things run we
take nothing from nobody

It’s our we can do what we want
It’s our party we can what we want
It’s our party we can who we want
We kiss who we want
We can live how we

It’s our we can do what we want to
It’s our we can love who we want to
It’s our song can sing if we want to
It’s my mouth I can say what I to
Yea, Yea, Yeah

we can’t stop
And won’t stop
Can’t you see it’s we who the night
Can’t you see it we who bout’ life
And we stop
we won’t stop
We run things
Things don’t we
take nothing from nobody
Yea, Yea, Yea

Miley Cyrus- The Climb - Miley Cyrus
- Wrecking Ball - Miley Cyrus
- Butterfly Fly Away - Miley Cyrus
- 7 Things - Miley Cyrus
- True Friend (Hanna Montana OST) - Miley Cyrus- Love To Be Loved By You - Marc Terenzi
- Baby - Justin Bieber
- Why Not Me - Enrique Iglesias
- Beautiful In White (Shane Filan) - Westlife
- Nothing's Gonna Change My Love For You - Glenn Medeiros

www.loidich.com