Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Tôi đứng đây chờ đợi bạn để gõ tiếng chiêng
Để dập tắt lời phê phán nói "cái này đúng hay sai?"
Giá mà danh vọng có thể tiêm, cưng à, tôi chịu được
Cách xa bạn, tôi tìm thấy tĩnh mạch, hãy tiêm vào đây

Tôi sống vì tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay
Tôi sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay, sống vì tiếng vỗ tay-vỗ tay
Hãy sống bằng cách cổ vũ và hò hét vì tôi
Tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay

Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến
(Bật đèn lên)
Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau
(Vỗ lớn lên)
Hãy trao cho tôi thứ tôi yêu mến
(Bật đèn lên)
Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau
(Vỗ lớn lên)

T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y
Vỗ lớn lên
Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau
T-I-Ế-N-G-V-Ỗ-T-A-Y
Vỗ lớn lên
Giơ tay bạn lên, để chúng chạm vào nhau

Tôi nghe thoáng qua lý th
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Applause - Lady Gaga

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 I stand here waiting  you to bang the gong
To crash the critic saying, "is it right or is wrong?"
only fame had an IV, baby could I bear
Being from you, I found the vein, put it in here

I live the applause, applause, applause
I for the applause-plause, live for the applause-plause
Live for the that cheer and scream for me
The applause, applause,

Give me that thing that I
(Turn lights on)
Put your up, make 'em touch
(Make real loud)
Give me that thing I love
(Turn the lights
Put your hands make 'em touch
(Make it real

A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real
Put your hands up, make touch, touch
A-P-P-L-A-U-S-E
Make it loud
Put your up, make 'em touch, touch

I've overheard your
"Nostalgia's for geeks"
I guess sir, if say so
Some of us just like read

One I'm a kunst
Then suddenly the is me
Pop was in art
Now, art's in pop culture in

I live the applause, applause, applause
I live for the applause-plause, live for applause-plause
Live for the that cheer and scream for me
The applause, applause

Give that thing that I love
the lights on)
Put your hands make 'em touch
(Make real loud)
Give me that that I love
(Turn the on)
Put your hands up, 'em touch
(Make it loud)

A-P-P-L-A-U-S-E
Make it loud
Put hands up, make 'em touch, touch
A-P-P-L-A-U-S-E
Make it real
your hands up, make 'em touch, touch

Touch, touch
Touch, touch, now

I live for the applause, applause
I live for the applause-plause, live for applause-plause
Live for the way cheer and scream for me
The applause, applause

Give me that thing I love
the lights on)
Put hands up, make 'em touch
(Make it real
me that thing that I love
(Turn the lights
Put your hands up, 'em touch
(Make real loud)

A-P-P-L-A-U-S-E
Make real loud
Put your hands up, make 'em touch,
A-P-P-L-A-U-S-E
Make real loud
Put your hands up, make touch, touch

A-R-T-P-O-P

Lady Gaga- Bad Romance - Lady Gaga
- Telephone - Lady Gaga
- Paparazzi - Lady Gaga
- Poker Face - Lady Gaga
- Born This Way - Lady Gaga

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com