Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

19 phút rồi từ khi em gác máy
Màn đêm đang dần buông
Anh tự hỏi lúc này đây em đang làm gì
Có đau như anh đang đau không?
19 tiếng rồi và anh chẳng ngủ được
Anh bật hết đèn lên
Bóng đêm nhẹ nhàng trườn vào căn phòng, chốn bí mật của chúng mình
Anh không thể thở được, anh không thể hoàn chỉnh được

* Hãy xem em đã làm gì này, em yêu
Hãy xem anh đã thành ra thế nào
Trái tim anh rỉ máu, anh đang rỉ máu
Mãi không ngừng
Anh không muốn đổ lỗi cho em
Nhưng anh cảm thấy cứ như thể anh đang dần mất đi vị trí của mình
Từng lời, từng lời của em vẫn còn lại nơi anh
Đừng cố đền bù cho nỗi đau này của anh

19 ngày rảnh rỗi để làm những thứ anh muốn
Để mỗi đêm dạo chơi với bóng tối
Anh biết, thứ anh muốn thì anh không có
Thứ anh có anh lại không muốn
Anh mu
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

19 Minutes - Gareth Gates

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
  minutes since u hung up the phone
I'm already seeing dark shadows growin'
I wonder what're u doing now
Do u hurt I hurt?
19 hours and i fall asleep
I've turned the lights on
the shadows are creepin'
All around the room that our secret space
I breath, I'm incomplete

Look what done baby
look I've become
just bleedin',I'm bleedin'
it doesn't stop
don't wanna put u down
But I feel I've lost my ground
And the words that u left
pay, don't pay me for my pain...

19 days free to do I want
To hang late with the shadows
I know, I want I can't have,
What I I don't want...
I want back...

Look u've done baby
Look I've become
just bleedin', I'm bleedin'
And it stop
I don't wanna u down
But I like I've lost my ground
And the that u left me
Don't pay, don't pay for my pain...

Suddenly the words we were too scared to
Became the that released us...

what u've done baby
Look what become
not bleedin', I'm breathin'
the pain's away
don't wanna put u down
Cause feel like I've found my ground
And the that u left me just say
That all good time hurt will fade
U've paid me my pain...

Gareth Gates- Anyone Of Us - Gareth Gates
- With You All The Time - Gareth Gates
- What My Heart Wants To Say - Gareth Gates
- Say It Isn't So - Gareth Gates
- Angel On My Shoulder - Gareth Gates

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com