Playlist gồm những bài mình thích về những bài hát chia tay từ cầu mong người yêu quay về cho đến chửi vào mặt bồ cũ. XD
Cho những người đã chia tay DX

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Huzky 24-11-2010
Hàng cho mấy bạn bị người yêu đá, mở đầu là dự báo thời tiết chia tay :)

Xem hết các bình luận