Xem tất cả cảm nhận loidich21847

3 cảm nhận của thành viên

...
HuongMailan 10-12-2013
còn 3 câu chưa dịch bạn ơi!!
...
namlundidong@ 07-02-2012
Ôi! Hay wa! :d
...
sunflower99 10-11-2011
so great, deep into my heart