Dreamer - Ozzy Osbourne

Bản dịch của: shiro.momiji

Dreamer

Gazing through the window at the world outside
Wondering will mother earth survive
Hoping that mankind will stop abusing her sometime

After all there's only just the two of us
And here we are still fighting for our lives
Watching all of history repeat itself
Time after time

I'm just a dreamer
I dream my life away
I'm just a dreamer
Who dreams of better days

I watch the sun go down like everyone of us
I'm hoping that the dawn will bring a sign
A better place for those Who will come after us ...
This time

I'm just a dreamer
I dream my life away oh yeah
I'm just a dreamer
Who dreams of better days

Your higher power may be God or Jesus Christ
It doesn't really matter much to me
Without each others help there ain't no hope for us
I'm living in a dream of fantasy
Oh yeah, yeah, yeah

If only we could all just find serenity
It would be nice if we could live as one
When will all this anger, hate and bigotry ...
Be gone?

I'm just a dreamer
I dream my life away
Today
I'm just a dreamer
Who dreams of better days
Okay
I'm just a dreamer
Who's searching for the way
Today
I'm just a dreamer
Dreaming my life away
Oh yeah, yeah, yeah
Lặng nhìn qua khung cửa sổ thế giới bên kia
Tự hỏi rằng liệu mẹ trái đất có tồn tại mãi
Mong rằng nhân loại sẽ thôi đối xử tồi tệ với người
Một lúc nào đó...

Cuối cùng sẽ chỉ còn lại 2 chúng ta
Và nơi đây chúng ta vẫn chiến đấu cho sự sống
Để rồi lặng nhìn quá khứ lặp đi lặp lại...
Ngày qua ngày.

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng hạnh phúc.

Nhìn mặt trời lặn xuống như tất cả chúng ta rồi cũng sẽ tan biến
Hi vọng bình minh sẽ mang tới một tín hiệu.
Cho ai đó sau chúng ta một thế giới tốt đẹp hơn...
Lúc này

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Người có sức mạnh tối cao như Chúa hay là Thánh Jesus
Điều đó chẳng khiến tôi quan tâm
Sẽ chẳng còn hi vọng nếu không có sự giúp đỡ lẫn nhau
Tôi đang sống trong cơn mơ của mộng tưởng.

Nếu chúng ta chỉ muốn tìm thấy sự thanh thản
Sẽ trở nên tốt đẹp nếu chúng ta có thể sống giản đơn
Khi nào tất cả giận dữ, thù ghét và cố chấp….
sẽ tan biến?

Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Sống giữa muôn ngàn mộng ảo
Hôm nay
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp hơn.
Đúng rồi
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Đang tìm kiếm một lối thoát
Hôm nay
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ
Mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp hơn...
Oh yeah, yeah, yeah...

1 bản dịch khác

shiro.momi.
07-04-2010