Alone - Avril Lavigne

Bản dịch của: bambilady

Alone - Avril Lavigne

A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh
Hey man,
Tell me What were you thinking.
What the hell were you saying?
Oh come on now,
Stop and think about it.
Hey now,
Maybe you should just listen.
Maybe you should stop talking, for a second.
Shut up.
Listen to me.

[Chorus]
You're So obvious.
You're so oblivious.
And Now You wonder why,
Youre the one Alone.
So don't apologise.
And You Don't even realize,
You screwed it up this time.
Now you're the one alone
A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh

Hey bro.
Im just trying to let you know,
You really think that you're special.
Oh come on now,
I've seen so much better.
Hey there,
Did you actually think that I care?
Don't know if you want to go there,
Oh come on now,
Keep on,
Keep on dreaming.

[Chorus]
You're So obvious.
You're so oblivious
And Now You wonder why,
Youre the one Alone.
So don't apologise.
And You Don't even realize,
You screwed it up this time.
Now you're the one alone

If you want to,
Be my A-A-Oh.
You know,
You can't,
Play games.
And you know what I mean.
Sorry, but you don't get my,
My A-A-A-Oh.


Im done.
You're still,
Dreaming about me.
Over and over and over and over..Again.

[Chorus]
You're So obvious.
You're so oblivious
And Now You wonder why,
Youre the one Alone.
So don't apologise.
And You Don't even realize,
You screwed it up this time.
Now you're the one alone
A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh
X2
A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh
A-A-A-A-Oh
Alone.
Này anh,nói cho tôi nghe anh đang nghĩ j` thế?
Anh đang nói cái quái quỷ j` vậy?
Lại đây nào,
Dừng nói lại và hãy suy nghĩ về nó đi.

Bây giờ,có lẽ anh cần phải lắng nghe đấy
Có lẽ anh nên dừng nói 1 giây...
Im đi,nghe tôi nói này

Anh là đồ cứng nhắc.
Anh thật đáng quên lãng.
Và giờ anh tự hỏi mình đi,
anh là kẻ duy nhất phải cô đơn.
Đừng nguỵ biện nữa,
Anh thậm chí còn chẳng nhận ra
Đến giờ anh vẫn chối bỏ nó
Giờ thì anh là kẻ duy nhất cô đơn!

Này anh,tôi đã cố gắng cho anh hiểu
Anh thực sự nghĩ mình đặc biệt à
Oh,lại đây nào
Tôi thấy ổn hơn rồi đó
Hey there,..
anh nghĩ tôi thực sự quan tâm chắc?
Đừng nên biết nếu anh muốn tới đây
Lại đây xem
Mơ đi
Cứ mơ đi nhé!

Nếu anh muốn trở thành của tôi
Anh biết mà,
anh không thể chơi trò chơi này đâu.
Anh hiểu tôi nói j`rồi chứ
Anh không thể đâu!

Tôi sẽ đi.
Còn anh vẫn sẽ ở đó,
mơ về tôi,
lần này,lần nữa và lại lần nữa....

Anh là đồ cứng nhắc.
Anh thật đáng quên lãng.
Và giờ anh tự hỏi mình đi,
anh là kẻ duy nhất phải cô đơn.
Đừng nguỵ biện nữa,
Anh thậm chí còn chẳng nhận ra
Đến giờ anh vẫn chối bỏ nó
Giờ thì anh là kẻ duy nhất cô đơn!

5 bản dịch khác

anhtuan_05.
06-11-2008
ZzSillyPrI.
05-04-2009
Anakin Sky.
22-02-2010
bambilady
06-10-2010
whatgoeswr.
08-11-2011