Have You Ever Really Loved A Woman - Bryan Adams

Bản dịch của: suonghoang

To really love a woman
To understand her - you gotta know it deep inside
Hear every thought - see every dream
N' give her wings - when she wants to fly
Then when you find yourself lyin' helpless in her arms
You know you really love a woman

When you love a woman you tell her
that she's really wanted
When you love a woman you tell her that she's the one
she needs somebody to tell her
that it's gonna last forever
So tell me have you ever really
- really really ever loved a woman?

To really love a woman
Let her hold you -
til ya know how she needs to be touched
You've gotta breathe her - really taste her
Til you can feel her in your blood
N' when you can see your unborn children in her eyes
You know you really love a woman

When you love a woman
you tell her that she's really wanted
When you love a woman you tell her that she's the one
she needs somebody to tell her
that you'll always be together
So tell me have you ever really -
really really ever loved a woman?

You got to give her some faith - hold her tight
A little tenderness - gotta treat her right
She will be there for you, takin' good care of you
Ya really gotta love your woman...

Then when you find yourself lyin' helpless in her arms
You know you really love a woman
When you love a woman you tell her
that she's really wanted
When you love a woman you tell her that she's the one
she needs somebody to tell her
that it's gonna last forever
So tell me have you ever really
- really really ever loved a woman?

Just tell me have you ever really,
really, really, ever loved a woman? You got to tell me
Just tell me have you ever really,
really, really, ever loved a woman?
Để thực sự yêu một người phụ nữ, để hiểu nàng
Bạn sẽ phải hiểu những điều trong sâu thẳm tâm hồn nàng
Lắng nghe mọi suy nghĩ, thấu hiểu những giấc mơ
Và trao cho nàng đôi cánh khi nàng muốn được bay
Thế rồi khi bạn tìm thấy chính mình yếu ớt trong đôi tay nàng
Là lúc bạn đã thực sự yêu một người phụ nữ


Khi bạn thực sự yêu một người phụ nữ
Hãy nói với nàng rằng nàng thực sự là người bạn mong tìm thấy
Khi bạn thực sự yêu một người phụ nữ, hãy nói rằng nàng chính là người ấy
Bởi vì nàng cần ai đó nói với nàng
Rằng điều đó sẽ là mãi mãi
Nên hãy nói cho tôi biết bạn đã từng thực sự
Thực sự, thực sự, từng yêu một người phụ nữ chưa?

Để thực sự yêu một phụ nữ
Để nàng ôm lấy bạn
Tận đến khi bạn cảm nhận nàng cần được ôm ấp đến nhường nào
Bạn sẽ cảm nhận được từng nhịp thở và nắm lấy từng cảm xúc của nàng
Cho đến khi bạn có thể cảm nhận nàng trong từng huyết quản
Và bạn thấy hình ảnh lũ trẻ của mình sau này trong đôi mắt nàng
Là khi bạn đã thực sự yêu một người phụ nữ


Khi bạn thực sự yêu một người phụ nữ
Hãy nói với nàng rằng nàng thực sự là người bạn mong tìm thấy
Nàng cần ai đó nói với nàng
Rằng bạn sẽ mãi luôn bên cạnh nàng
Vậy nên hãy cho tôi biết bạn đã từng thực sự
Thực sự, thực sự từng yêu một người phụ nữ chưa?


Bạn hãy trao cho nàng những ước hẹn, hãy giữ nàng thật chặt
Từng chút âu yếm, nhẹ nhàng là cách đối xử với nàng tốt nhất
Nàng sẽ chỉ để dành cho bạn, sẽ hết lòng chăm sóc bạn
Bạn sẽ thực sự yêu người phụ nữ của mình…


Rồi khi bạn thấy mình yếu ớt trong đôi tay nàng
Bạn biết bạn đã thực sự yêu một người phụ nữ


Khi bạn thực sự yêu một người phụ nữ
Hãy nói với nàng rằng nàng thực sự là người bạn mong tìm thấy
Khi bạn thực sự yêu một người phụ nữ, hãy nói rằng nàng chính là người ấy
Bởi vì nàng cần ai đó nói với nàng
Rằng điều đó sẽ là mãi mãi
Nên hãy nói cho tôi biết bạn đã từng thực sự
Thực sự, thực sự từng yêu một người phụ nữ chưa?

(Chỉ cần trả lời tôi bạn đã từng thực sự
Thực sự, thực sự từng yêu một người phụ nữ chưa)

1 bản dịch khác

suonghoang
03-01-2010