Top đạt điểm 100% bài này
1. fiveyeenqu1g1 08-02-2012

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Có những lúc tôi nhận ra mình gặp khốn khó
Đức Mẹ hiện ra với tôi
Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế
Và trong những giờ phút đen tối của tôi
Đức Mẹ lại hiện ra ngay trước mặt tôi
Trao ban những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Thì thầm những lời dạy khôn ngoan, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế

Và khi những người tan nát cõi lòng sống trên thế giới này mà hoà hợp với nhau thật sự
Thì sẽ có một câu trả lời, hãy để mọi chuyện diễn ra
Ví dầu họ có thể chia ly, vẫn còn có một cơ hội để họ gặp lại nhau
Sẽ có một đáp án, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên
Hãy để mọi chuyện diễn ra như thế
Sẽ có một đáp án, hãy để
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Let It Be - The Beatles

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 When I find myself  times of trouble
Mother Mary comes me
Speaking words of let it be.
And in my of darkness
She is standing right front of me
Speaking words of let it be.
Let it be, it be.
words of wisdom, let it be.

And the broken hearted people
Living in world agree,
There will be an answer, it be.
For though they may be there is
Still a that they will see
There will be answer, let it be.
Let it let it be. Yeah
There will be answer, let it be.

And when the is cloudy,
There is still light that shines on me,
Shine on until let it be.
I wake up to the sound of
Mother Mary comes me
Speaking words of wisdom, let be.
Let it be, let be.
There will be answer, let it be.
Let it be, let it
Whisper words of let it be.

The Beatles- Yesterday - The Beatles
- Let It Be - The Beatles
- Hey Jude - The Beatles
- And I love her - The Beatles
- All My Loving - The Beatles

Rock n Roll- Let It Be - The Beatles
- And I Love You So - Elvis Presley
- Me And My Broken Heart - Rixton
- Here We Go Again - Demi Lovato
- Potential Breakup Song - Aly & Aj

www.loidich.com