Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. thuypb88 04-09-2022
A Little Love
2. buithanhtrung1990200 26-11-2021
No Promises
3. buithanhtrung1990200 26-11-2021
Tears In Heaven
4. leminhtam0911445801 28-07-2021
Miss You
5. davidalaba22234 01-03-2021
Tears In Heaven
6. huong.uet0122 29-07-2020
No Promises
7. anxuanvu 11-11-2019
Take Me To Your Heart
8. anxuanvu 11-11-2019
Nothing's Gonna Change My Love For You
9. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
10. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded

Nhịp đập trái tim em

Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập trái tim em

Em đang nghĩ
Có nên buông nó ra
Em muốn dừng lại
Em muốn đi ra ngoài
Nhìn quanh mình
Cuối cùng em nhận ra
Giai điệu của tình yêu
Cảm xúc của âm thanh đó
Nó đang thay đổi

Cảm giác này thật lạ
Bỗng chợt quay về
Quay về bên em
Chẳng cần phải lo lắng vì điều gì khác
Em đang thức dậy

Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập trái tim em

Nhịp đập trái tim em
Nhịp đập trái tim em
Nhịp đập trái tim em
Nó đã chia cắt đôi ta
Nhịp đập trái tim em
Nhịp đập trái tim em
Nhịp đập trái tim em
Giờ thì em bắt đầu lại
Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập
Đi theo mỗi nhịp đập trái tim em

Em đang cố đứng dậy
Để thay đổi
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Beat Of My Heart - Hilary Duff

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Beat Of  Heart

To beat of my
To beat of my
To the beat of my

I'm thinking about,
Letting it out.
I give in,
wanna go out.
Been looking around
I've finally found,
rhythm of love,
The feeling of
It's a change,

The is strange.
It's right back.
Right in my range.
Not worried about anything
I'm waking up

the beat of my,
To beat of my,
To beat of my heart.

[Chorus:]
The beat my heart,
beat of my heart,
The beat of my
It us apart.
The beat my heart,
The beat of heart,
The of my heart,
Now back to the start.
the beat of my,
the beat of my,
To the beat my heart,

up from my down.
I turn it
I'm making back,
not gonna drown.
I'm taking a
I won't miss chance.
I you to see
I'm not to dance.

The that you feel
never be real.
I want to know I finished the deal.
So I'm sayin you
I'll always be
the rhythm inside,

To the of my,
To the beat of
the beat of my heart,

[Chorus]

Away Away,
Away Away,
Away Away,
Away Away,
Away Away,
Away Away,
To the beat of
the beat of my heart,
Away Away,
Away Away,
To the of my,
To the beat my heart,

beat of my heart,
The beat my heart,
The beat my heart,
It tears us
beat of my heart,
The beat my heart,
The beat of heart,
Now I'm back to the

[Chorus]

Away Away,
Away Away,
To the beat my,
To beat of my heart,
Away Away,
Away Away,
To the of my,
To the of my heart.

Hilary Duff- Someone's Watching Over Me (OST Raise Your Voice) - Hilary Duff
- Jingle Bell Rock - Hilary Duff
- Santa Claus Is Coming to Town - Hilary Duff
- Beat Of My Heart - Hilary Duff
- Breaking My Heart - Hilary Duff

Country Rock- 3月9日 / Sangatsu Kokonoka/ Mùng 9 tháng 3 - Remioromen / レミオロメン
- Only Love - TradeMark
- Hello - Lionel Richie
- Yesterday Once More - The Carpenters
- Apologize (ft. Timbaland) - One Republic

www.loidich.com