Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này (?)

Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được

Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn gì, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này...

Nếu anh muốn là người yêu của em, anh phải hòa đ
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Wannabe - Spice Girls

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Yo, I'll tell  what I want, what I really really want.
tell me what you want, what you really really want.
I'll tell you I want, what I really really want.
So tell me what want, what you really really want.
I wanna, I I wanna, I wanna, I wanna really
really really wanna zigazig

If you want my future forget past.
If you wanna get me better make it fast.
Now go wasting my precious time.
Get your act together we could be fine.

I'll tell you I want, what I really really want.
tell me what you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, wanna, I wanna really
really really wanna zigazig

If you wanna be my lover, you gotta get with friends.
Make it last forever friendship never
If you wanna be my lover, you have got give.
Taking is too easy, but that's the way it

What do you think about that you know how I feel.
Say you can handle my love are for real.
I won't be I'll give you a try.
If you really bug me then I'll say

I'll tell you what I want, what I really really want.
So tell me you want, what you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, wanna, I wanna really
really wanna zigazig ha.

If wanna be my lover, you gotta get with my friends.
it last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, you have got give.
Taking is too easy, that's the way it is.

So here's a story from to Z, you wanna get with me
gotta listen carefully.
We got Em in the place likes it in your face.
We got G like MC who likes on an.
Easy V doesn't for free.
She's a real lady,and as for me see,
Slam your body down and wind all around
Slam your body and wind it all around.

If you wanna my lover, you gotta get with my friends.
Make it last forever friendship never
If you be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's way it is.

you wanna be my lover.
You gotta, you gotta, gotta.
You gotta, you slam, slam, slam, slam.
Slam your body down and wind it all
Slam your body down and wind all around.
Slam your body and wind it all around.
Slam your body down zigazig
If wanna be my lover.

Spice Girls- Viva Forever - Spice Girls
- 2 Become 1 - Spice Girls
- Wannabe - Spice Girls
- Mama - Spice Girls
- Goodbye - Spice Girls

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com