Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Yo, Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này (?)

Nếu anh muốn tương lai của em, anh hãy quên quá khứ.
Nếu anh muốn có em thật nhanh
Thì anh hãy dừng việc phá phách đi anh yêu
Chỉ có thế thì chúng ta mới gần nhau được

Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn gì, em muốn cái gì nào.
Em muốn nói với anh là em muốn, em thực sự rất muốn.
Vậy nói với anh em muốn, em muốn cái gì nào.
Em muốn, em muốn, em muốn, em muốn, em muốn.
Rất rất muốn mấy thứ này...

Nếu anh muốn là người yêu của em, anh phải hòa đ
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Wannabe - Spice Girls

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Yo,  tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what you really really
tell you what I want, what I really really want.
So tell me what you want, what really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, wanna really
really really zigazig ha.

If want my future forget my past.
If you wanna get with me better it fast.
Now don't go wasting my precious
your act together we could be just fine.

I'll tell you what I want, what I really want.
So tell me what you want, what you really really
wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really
really really zigazig ha.

If you wanna my lover, you gotta get with my friends.
Make it forever friendship never ends.
If wanna be my lover, you have got to give.
Taking is too easy, but that's the way is.

What do you think about that you know how I feel.
Say you can handle my love you for real.
I won't be hasty, give you a try.
If you really bug me then I'll say

Yo I'll tell you what I what I really really want.
So tell me what you want, you really really want.
I wanna, I wanna, I wanna, I I wanna really
really really wanna ha.

If you wanna be my lover, you gotta get with friends.
Make last forever friendship never ends.
If you wanna be my you have got to give.
Taking is too but that's the way it is.

So here's a story from A to Z, wanna get with me
you gotta carefully.
We got Em the place who likes it in your face.
We got G like MC who likes on an.
Easy V come for free.
a real lady,and as for me you'll see,
Slam body down and wind it all around
Slam your body down wind it all around.

If you wanna be my lover, you gotta get my friends.
Make last forever friendship never ends.
If you wanna be my lover, have got to give.
Taking is too easy, but the way it is.

If wanna be my lover.
You gotta, you you gotta.
gotta, you gotta, slam, slam, slam, slam.
Slam your body down wind it all around.
your body down and wind it all around.
Slam your down and wind it all around.
Slam body down zigazig ah.
If you wanna my lover.

Spice Girls- Viva Forever - Spice Girls
- 2 Become 1 - Spice Girls
- Wannabe - Spice Girls
- Mama - Spice Girls
- Goodbye - Spice Girls

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com