Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a place in your heart and I know  it is love
And this place could be much than tomorrow
And if you really try, find there's no need to cry
In place, you'll feel there's no hurt or sorrow

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little make a better place

Heal the world, make it a better place for you and me and the entire human race
are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for and for me

you want to know why there's a love that cannot lie
Love is strong, only cares of joyful giving
If we we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread
We stop and start living.

Then it feels that always love's enough for us
So make a better world, make better world

Heal world, make it a better place for you and for me and the entire human race
There people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

And the dream were conceived in will reveal a joyful face
the world we once believed in will shine again in grace

Then why do keep strangling life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain to see this world is
be God's glow!

We could fly so let our spirits never die
In my heart, I feel you are all brothers
Create a world with no fear, we'll cry happy tears

See the nations their swords into plowshares
We could really get if you cared enough for the living
Make little space to make a better place

Heal the world, make a better place
for you and for me and the human race
There are people dying, if care enough for the living,
make a better place for and for me

Heal the world, make a better place
for you for me and the entire human race
are people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

the world, make it a better place
for you and for me and entire human race.
There are people dying, if you care enough the living,
make a better place for and for me

There are people dying, if you care enough the living,
make better place for you and for me
There are people dying, if you care enough for living,
make better place for you and for me

a better place.
Make a place.
Make better place.

Heal world we live in;
save for our children.
Heal the world live in;
save for our children.
Heal the world live in;
save it our children.
Heal the world we in;
save for our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com