Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. thuypb88 04-09-2022
A Little Love
2. buithanhtrung1990200 26-11-2021
No Promises
3. buithanhtrung1990200 26-11-2021
Tears In Heaven
4. leminhtam0911445801 28-07-2021
Miss You
5. davidalaba22234 01-03-2021
Tears In Heaven
6. huong.uet0122 29-07-2020
No Promises
7. anxuanvu 11-11-2019
Take Me To Your Heart
8. anxuanvu 11-11-2019
Nothing's Gonna Change My Love For You
9. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
10. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a place  your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter than
And if you really try, you'll find there's no to cry
In this place, you'll there's no hurt or sorrow

There are ways to get there, if you care enough for the living, make a little make a better place

Heal the world, make it a better place for and for me and the entire human race
There people dying, if you care enough for the living,
make a better place for you and for

If want to know why there's a love that cannot lie
Love strong, it only cares of joyful giving
If we we shall see in this bliss we cannot feel fear or dread
We stop existing and start

Then it feels always love's enough for us growing
So make a better world, make better world

Heal the world, make it a better for you and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for you and me

And the dream we conceived in will reveal a joyful face
And the world we once believed will shine again in grace

Then why do we keep strangling life, this earth, crucify its soul?
Though plain to see this world is heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, our spirits never die
In my heart, I feel you all my brothers
Create a world with no fear, we'll cry happy tears

See the turn their swords into plowshares
We could really there if you cared enough for the living
Make little space to make a better place

the world, make it a better place
for you and for me and the entire race
There people dying, if you care enough for the living,
make better place for you and for me

Heal the world, make it a place
for you and me and the entire human race
There are dying, if you care enough for the living,
make a place for you and for me

Heal the make it a better place
for you and for me and the entire race.
There are people dying, if care enough for the living,
make a better place for you and me

There are people dying, you care enough for the living,
make a better place for and for me
There are people dying, if you care enough for living,
make better place for you and for me

a better place.
Make a place.
Make a place.

Heal world we live in;
it for our children.
Heal the world we in;
save it for our
Heal the world live in;
save it our children.
Heal the world we in;
save it our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com