Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 There's a  in your heart and I know that it is love
And this place could be much brighter tomorrow
And if really try, you'll find there's no need to cry
In this place, you'll feel there's hurt or sorrow

There are ways to get there, if you care enough for the living, a little space, make a better place

Heal the world, make it a better place for you and for me the entire human race
There are dying, if you care enough for the living,
a better place for you and for me

If you to know why there's a love that cannot lie
Love strong, it only cares of joyful giving
If we try, we shall in this bliss we cannot feel fear or dread
We stop and start living.

Then it that always love's enough for us growing
So make a world, make a better world

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race
There are people dying, if you care for the living,
make a place for you and for me

And the dream we were in will reveal a joyful face
And world we once believed in will shine again in grace

Then why do we keep strangling life, wound this earth, its soul?
Though it's plain to see this is heavenly,
be God's glow!

We fly so high, let our spirits never die
my heart, I feel you are all my brothers
Create a world no fear, together we'll cry happy tears

See the turn their swords into plowshares
We could get there if you cared enough for the living
Make a little space to a better place

Heal the world, it a better place
for you and for me and the human race
There are dying, if you care enough for the living,
make a better place for you for me

Heal the world, make it a better
for and for me and the entire human race
There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for and for me

Heal the world, make it a place
for you and for me and entire human race.
There are people dying, if you care enough the living,
make a better place for you for me

There are people dying, if you care enough for living,
make a better place for you and for
There people dying, if you care enough for the living,
make a place for you and for me

a better place.
Make a place.
a better place.

Heal the world we live
save it for our
Heal the world live in;
it for our children.
Heal the world we in;
save for our children.
Heal world we live in;
save it for children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com