Hãy để âm nhạc làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta

Nguồn: my blog---> http://360.yahoo.com/heroes_and_angels