Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

416 2211737 lượt xem

2. Pop

3165 2086142 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1699731 lượt xem

4. Ballad

416 1638808 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1543803 lượt xem

6. Rock

1334 1106441 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1018912 lượt xem

8. Urban - R&B

23 896567 lượt xem

9. Country

650 503560 lượt xem

10. HipHop - Rap

149 395536 lượt xem

11. Rock Ballad

147 321498 lượt xem

12. Love songs

192 307764 lượt xem

13. Pop Ballad

210 274324 lượt xem

14. Classical

78 235762 lượt xem

15. Latin

61 211554 lượt xem

16. Jazz

117 181390 lượt xem

17. Kpop

1209 164280 lượt xem

18. Blues

64 142511 lượt xem

19. Disco

101 136024 lượt xem

20. Acoustic

113 119911 lượt xem

21. French Hits

142 116906 lượt xem

22. Viking - Folk Metal

4 115595 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 110430 lượt xem

24. Country Rock

4074 95968 lượt xem

25. R&B

406 95009 lượt xem

26. Anime

101 87931 lượt xem

27. JPop

493 87827 lượt xem

28. Cpop

350 78429 lượt xem

29. New Age

42 74552 lượt xem

30. Vocaloid

125 68733 lượt xem