Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2290118 lượt xem

2. Pop

3421 2162457 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1934366 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1756633 lượt xem

5. Ballad

431 1702798 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1300224 lượt xem

7. Rock

1354 1143052 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1031993 lượt xem

9. Country

683 546625 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 446329 lượt xem

11. Rock Ballad

154 346616 lượt xem

12. Love songs

194 328357 lượt xem

13. Pop Ballad

230 294850 lượt xem

14. Classical

79 247401 lượt xem

15. Latin

63 228652 lượt xem

16. Jazz

119 205844 lượt xem

17. Kpop

1256 181062 lượt xem

18. Viking - Folk Metal

4 160275 lượt xem

19. Blues

66 160134 lượt xem

20. Disco

103 151233 lượt xem

21. French Hits

142 133741 lượt xem

22. Acoustic

119 133196 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115135 lượt xem

24. R&B

427 109991 lượt xem

25. Country Rock

4079 105653 lượt xem

26. Anime

111 104116 lượt xem

27. JPop

535 101793 lượt xem

28. Cpop

353 88503 lượt xem

29. New Age

43 83931 lượt xem

30. Vocaloid

129 78037 lượt xem