Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2255849 lượt xem

2. Pop

3402 2129909 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1810677 lượt xem

4. Ballad

429 1677324 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1663442 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1148076 lượt xem

7. Rock

1352 1127737 lượt xem

8. Urban - R&B

23 969293 lượt xem

9. Country

683 532388 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 425073 lượt xem

11. Rock Ballad

154 334964 lượt xem

12. Love songs

194 319855 lượt xem

13. Pop Ballad

230 286230 lượt xem

14. Classical

79 241753 lượt xem

15. Latin

63 221255 lượt xem

16. Jazz

119 193896 lượt xem

17. Kpop

1257 173749 lượt xem

18. Blues

66 152318 lượt xem

19. Disco

103 144645 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 138626 lượt xem

21. Acoustic

119 127248 lượt xem

22. French Hits

142 126315 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 113109 lượt xem

24. R&B

427 103465 lượt xem

25. Country Rock

4079 101160 lượt xem

26. Anime

111 98287 lượt xem

27. JPop

534 96164 lượt xem

28. Cpop

353 84727 lượt xem

29. New Age

43 79684 lượt xem

30. Vocaloid

129 73999 lượt xem