Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2249973 lượt xem

2. Pop

3402 2124836 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1789525 lượt xem

4. Ballad

429 1672837 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1643589 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1125524 lượt xem

7. Rock

1352 1125140 lượt xem

8. Urban - R&B

23 957504 lượt xem

9. Country

683 529233 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 421357 lượt xem

11. Rock Ballad

154 332783 lượt xem

12. Love songs

194 318274 lượt xem

13. Pop Ballad

230 284536 lượt xem

14. Classical

79 240844 lượt xem

15. Latin

63 219885 lượt xem

16. Jazz

119 192006 lượt xem

17. Kpop

1257 172462 lượt xem

18. Blues

66 150918 lượt xem

19. Disco

103 143431 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 135166 lượt xem

21. Acoustic

119 126086 lượt xem

22. French Hits

142 124727 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 112691 lượt xem

24. R&B

427 102344 lượt xem

25. Country Rock

4079 100304 lượt xem

26. Anime

111 96768 lượt xem

27. JPop

534 94816 lượt xem

28. Cpop

353 83673 lượt xem

29. New Age

43 78929 lượt xem

30. Vocaloid

129 73295 lượt xem