Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2308229 lượt xem

2. Pop

3489 2177555 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1953757 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1778128 lượt xem

5. Ballad

437 1713838 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1335325 lượt xem

7. Rock

1359 1150440 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1050871 lượt xem

9. Country

693 552381 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 456899 lượt xem

11. Rock Ballad

155 352933 lượt xem

12. Love songs

196 332842 lượt xem

13. Pop Ballad

232 298918 lượt xem

14. Classical

80 249966 lượt xem

15. Latin

63 232786 lượt xem

16. Jazz

119 215253 lượt xem

17. Kpop

1264 184634 lượt xem

18. Blues

67 165103 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 163483 lượt xem

20. Disco

103 154153 lượt xem

21. French Hits

145 138146 lượt xem

22. Acoustic

122 136126 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 116054 lượt xem

24. R&B

430 113287 lượt xem

25. Country Rock

4079 108041 lượt xem

26. Anime

114 106505 lượt xem

27. JPop

537 104112 lượt xem

28. Cpop

356 90030 lượt xem

29. New Age

43 86023 lượt xem

30. Vocaloid

129 79534 lượt xem