Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2335721 lượt xem

2. Pop

3493 2202491 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1970745 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1787903 lượt xem

5. Ballad

437 1739937 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1351062 lượt xem

7. Rock

1358 1162644 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1064262 lượt xem

9. Country

693 563076 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 469100 lượt xem

11. Rock Ballad

155 361506 lượt xem

12. Love songs

195 339220 lượt xem

13. Pop Ballad

232 303914 lượt xem

14. Classical

80 254483 lượt xem

15. Latin

63 237260 lượt xem

16. Jazz

119 225979 lượt xem

17. Kpop

1274 188743 lượt xem

18. Blues

68 171182 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 166008 lượt xem

20. Disco

103 157676 lượt xem

21. French Hits

145 145204 lượt xem

22. Acoustic

122 139216 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 117580 lượt xem

24. R&B

431 116816 lượt xem

25. Country Rock

4079 111454 lượt xem

26. Anime

114 110193 lượt xem

27. JPop

538 107101 lượt xem

28. Cpop

356 92764 lượt xem

29. New Age

43 90079 lượt xem

30. Vocaloid

129 81944 lượt xem