Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2344060 lượt xem

2. Pop

3514 2211333 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1977716 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1792270 lượt xem

5. Ballad

438 1748330 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1360204 lượt xem

7. Rock

1358 1166831 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1068842 lượt xem

9. Country

694 566746 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 473030 lượt xem

11. Rock Ballad

155 364545 lượt xem

12. Love songs

195 341165 lượt xem

13. Pop Ballad

232 305642 lượt xem

14. Classical

80 256509 lượt xem

15. Latin

63 238833 lượt xem

16. Jazz

119 230903 lượt xem

17. Kpop

1281 190301 lượt xem

18. Blues

68 173196 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 167508 lượt xem

20. Disco

103 159148 lượt xem

21. French Hits

145 148005 lượt xem

22. Acoustic

122 140277 lượt xem

23. R&B

431 118077 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118012 lượt xem

25. Country Rock

4079 112628 lượt xem

26. Anime

114 111562 lượt xem

27. JPop

540 108543 lượt xem

28. Cpop

356 94011 lượt xem

29. New Age

43 91986 lượt xem

30. Vocaloid

129 82847 lượt xem