Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2353914 lượt xem

2. Pop

3514 2222812 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1986452 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1796667 lượt xem

5. Ballad

438 1758134 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1367589 lượt xem

7. Rock

1358 1173003 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1073725 lượt xem

9. Country

694 572705 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 476869 lượt xem

11. Rock Ballad

155 368754 lượt xem

12. Love songs

195 343544 lượt xem

13. Pop Ballad

232 307487 lượt xem

14. Classical

80 258608 lượt xem

15. Latin

63 240709 lượt xem

16. Jazz

119 235759 lượt xem

17. Kpop

1281 192385 lượt xem

18. Blues

68 176097 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 168846 lượt xem

20. Disco

103 161296 lượt xem

21. French Hits

145 151237 lượt xem

22. Acoustic

122 141861 lượt xem

23. R&B

431 120180 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118585 lượt xem

25. Country Rock

4079 114684 lượt xem

26. Anime

114 113021 lượt xem

27. JPop

540 110318 lượt xem

28. Cpop

356 95339 lượt xem

29. New Age

43 95026 lượt xem

30. Vocaloid

129 84293 lượt xem