Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2292279 lượt xem

2. Pop

3421 2164014 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1936155 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1758069 lượt xem

5. Ballad

431 1704356 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1301980 lượt xem

7. Rock

1354 1143810 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1032942 lượt xem

9. Country

683 547172 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 447612 lượt xem

11. Rock Ballad

154 347291 lượt xem

12. Love songs

194 328862 lượt xem

13. Pop Ballad

230 295278 lượt xem

14. Classical

79 247574 lượt xem

15. Latin

63 229047 lượt xem

16. Jazz

119 206818 lượt xem

17. Kpop

1256 181382 lượt xem

18. Blues

66 160650 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 160401 lượt xem

20. Disco

103 151515 lượt xem

21. French Hits

142 134185 lượt xem

22. Acoustic

119 133442 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115242 lượt xem

24. R&B

427 110320 lượt xem

25. Country Rock

4079 105879 lượt xem

26. Anime

111 104416 lượt xem

27. JPop

535 102035 lượt xem

28. Cpop

353 88648 lượt xem

29. New Age

43 84108 lượt xem

30. Vocaloid

129 78206 lượt xem