Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2284782 lượt xem

2. Pop

3421 2157948 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1920167 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1742318 lượt xem

5. Ballad

431 1698729 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1274674 lượt xem

7. Rock

1354 1140884 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1023923 lượt xem

9. Country

683 544790 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 442915 lượt xem

11. Rock Ballad

154 344962 lượt xem

12. Love songs

194 327011 lượt xem

13. Pop Ballad

230 293586 lượt xem

14. Classical

79 246817 lượt xem

15. Latin

63 227575 lượt xem

16. Jazz

119 203890 lượt xem

17. Kpop

1256 180019 lượt xem

18. Blues

66 158976 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 157044 lượt xem

20. Disco

103 150447 lượt xem

21. French Hits

142 132702 lượt xem

22. Acoustic

119 132369 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114838 lượt xem

24. R&B

427 109200 lượt xem

25. Country Rock

4079 105135 lượt xem

26. Anime

111 103377 lượt xem

27. JPop

535 101129 lượt xem

28. Cpop

353 87995 lượt xem

29. New Age

43 83426 lượt xem

30. Vocaloid

129 77399 lượt xem