Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2318336 lượt xem

2. Pop

3489 2185802 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1959169 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1781908 lượt xem

5. Ballad

437 1722538 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1342119 lượt xem

7. Rock

1359 1154215 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1056501 lượt xem

9. Country

693 555208 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 460689 lượt xem

11. Rock Ballad

155 355539 lượt xem

12. Love songs

196 335100 lượt xem

13. Pop Ballad

232 300528 lượt xem

14. Classical

80 251368 lượt xem

15. Latin

63 234453 lượt xem

16. Jazz

119 218862 lượt xem

17. Kpop

1268 185912 lượt xem

18. Blues

68 167271 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 164377 lượt xem

20. Disco

103 155266 lượt xem

21. French Hits

144 140733 lượt xem

22. Acoustic

122 137174 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 116707 lượt xem

24. R&B

430 114512 lượt xem

25. Country Rock

4079 109122 lượt xem

26. Anime

114 107735 lượt xem

27. JPop

538 105019 lượt xem

28. Cpop

356 90954 lượt xem

29. New Age

43 87345 lượt xem

30. Vocaloid

129 80104 lượt xem