Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

440 2241728 lượt xem

2. Pop

3379 2116831 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1768229 lượt xem

4. Ballad

427 1665854 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1627599 lượt xem

6. Rock

1351 1121263 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1105250 lượt xem

8. Urban - R&B

23 945748 lượt xem

9. Country

681 524134 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 415775 lượt xem

11. Rock Ballad

154 330083 lượt xem

12. Love songs

194 315605 lượt xem

13. Pop Ballad

230 282043 lượt xem

14. Classical

79 239371 lượt xem

15. Latin

63 217784 lượt xem

16. Jazz

119 189119 lượt xem

17. Kpop

1253 170045 lượt xem

18. Blues

66 148703 lượt xem

19. Disco

101 141702 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 130590 lượt xem

21. Acoustic

119 124428 lượt xem

22. French Hits

142 122560 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 112135 lượt xem

24. R&B

426 100668 lượt xem

25. Country Rock

4079 99058 lượt xem

26. Anime

111 94459 lượt xem

27. JPop

534 92819 lượt xem

28. Cpop

353 82059 lượt xem

29. New Age

43 77571 lượt xem

30. Vocaloid

129 72110 lượt xem