Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2357748 lượt xem

2. Pop

3514 2226546 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1991012 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1798038 lượt xem

5. Ballad

438 1760579 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1370439 lượt xem

7. Rock

1358 1175147 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1076142 lượt xem

9. Country

694 574800 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 478200 lượt xem

11. Rock Ballad

155 370364 lượt xem

12. Love songs

195 344337 lượt xem

13. Pop Ballad

232 307964 lượt xem

14. Classical

80 259448 lượt xem

15. Latin

63 241320 lượt xem

16. Jazz

119 237802 lượt xem

17. Kpop

1281 193094 lượt xem

18. Blues

68 177438 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 169280 lượt xem

20. Disco

103 162065 lượt xem

21. French Hits

145 152382 lượt xem

22. Acoustic

122 142388 lượt xem

23. R&B

431 121049 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118770 lượt xem

25. Country Rock

4079 115356 lượt xem

26. Anime

114 113654 lượt xem

27. JPop

540 111100 lượt xem

28. New Age

43 96404 lượt xem

29. Cpop

356 95840 lượt xem

30. Vocaloid

129 84905 lượt xem