Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2250244 lượt xem

2. Pop

3402 2125091 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1790718 lượt xem

4. Ballad

429 1673084 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1644431 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1126785 lượt xem

7. Rock

1352 1125291 lượt xem

8. Urban - R&B

23 958012 lượt xem

9. Country

683 529395 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 421557 lượt xem

11. Rock Ballad

154 332902 lượt xem

12. Love songs

194 318359 lượt xem

13. Pop Ballad

230 284622 lượt xem

14. Classical

79 240884 lượt xem

15. Latin

63 219954 lượt xem

16. Jazz

119 192081 lượt xem

17. Kpop

1257 172554 lượt xem

18. Blues

66 150991 lượt xem

19. Disco

103 143480 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 135326 lượt xem

21. Acoustic

119 126133 lượt xem

22. French Hits

142 124806 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 112718 lượt xem

24. R&B

427 102427 lượt xem

25. Country Rock

4079 100340 lượt xem

26. Anime

111 96861 lượt xem

27. JPop

534 94868 lượt xem

28. Cpop

353 83733 lượt xem

29. New Age

43 78967 lượt xem

30. Vocaloid

129 73319 lượt xem