Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2269750 lượt xem

2. Pop

3421 2142880 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1857249 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1702962 lượt xem

5. Ballad

431 1687162 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1193407 lượt xem

7. Rock

1354 1133540 lượt xem

8. Urban - R&B

23 993593 lượt xem

9. Country

683 538769 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 433212 lượt xem

11. Rock Ballad

154 339507 lượt xem

12. Love songs

194 323178 lượt xem

13. Pop Ballad

230 289814 lượt xem

14. Classical

79 244052 lượt xem

15. Latin

63 224308 lượt xem

16. Jazz

119 198287 lượt xem

17. Kpop

1256 176742 lượt xem

18. Blues

66 155317 lượt xem

19. Disco

103 147615 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 145204 lượt xem

21. Acoustic

119 129706 lượt xem

22. French Hits

142 129436 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114014 lượt xem

24. R&B

427 105971 lượt xem

25. Country Rock

4079 103026 lượt xem

26. Anime

111 100983 lượt xem

27. JPop

535 98814 lượt xem

28. Cpop

353 86561 lượt xem

29. New Age

43 81378 lượt xem

30. Vocaloid

129 75607 lượt xem