Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2305644 lượt xem

2. Pop

3488 2175177 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1950823 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1774225 lượt xem

5. Ballad

435 1712192 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1323576 lượt xem

7. Rock

1359 1149230 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1045611 lượt xem

9. Country

692 551424 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 455148 lượt xem

11. Rock Ballad

155 352097 lượt xem

12. Love songs

195 332251 lượt xem

13. Pop Ballad

231 298361 lượt xem

14. Classical

80 249495 lượt xem

15. Latin

63 231998 lượt xem

16. Jazz

119 213505 lượt xem

17. Kpop

1265 184102 lượt xem

18. Blues

67 164329 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 162862 lượt xem

20. Disco

103 153758 lượt xem

21. French Hits

142 137462 lượt xem

22. Acoustic

122 135711 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115935 lượt xem

24. R&B

429 112807 lượt xem

25. Country Rock

4079 107711 lượt xem

26. Anime

115 106158 lượt xem

27. JPop

536 103809 lượt xem

28. Cpop

356 89824 lượt xem

29. New Age

43 85650 lượt xem

30. Vocaloid

130 79304 lượt xem