Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

440 2242099 lượt xem

2. Pop

3379 2117243 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1769471 lượt xem

4. Ballad

427 1666170 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1629850 lượt xem

6. Rock

1351 1121467 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1106451 lượt xem

8. Urban - R&B

23 946408 lượt xem

9. Country

681 524463 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 416092 lượt xem

11. Rock Ballad

154 330203 lượt xem

12. Love songs

194 315738 lượt xem

13. Pop Ballad

230 282133 lượt xem

14. Classical

79 239458 lượt xem

15. Latin

63 217852 lượt xem

16. Jazz

119 189219 lượt xem

17. Kpop

1253 170196 lượt xem

18. Blues

66 148875 lượt xem

19. Disco

101 141767 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 130813 lượt xem

21. Acoustic

119 124501 lượt xem

22. French Hits

142 122633 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 112161 lượt xem

24. R&B

426 100740 lượt xem

25. Country Rock

4079 99111 lượt xem

26. Anime

111 94545 lượt xem

27. JPop

534 92902 lượt xem

28. Cpop

353 82142 lượt xem

29. New Age

43 77651 lượt xem

30. Vocaloid

129 72181 lượt xem