Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2350684 lượt xem

2. Pop

3514 2219106 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1982699 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1794866 lượt xem

5. Ballad

438 1755221 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1364639 lượt xem

7. Rock

1358 1170768 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1071619 lượt xem

9. Country

694 570401 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 475544 lượt xem

11. Rock Ballad

155 367296 lượt xem

12. Love songs

195 342661 lượt xem

13. Pop Ballad

232 306744 lượt xem

14. Classical

80 257711 lượt xem

15. Latin

63 240009 lượt xem

16. Jazz

119 233799 lượt xem

17. Kpop

1281 191491 lượt xem

18. Blues

68 175055 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 168324 lượt xem

20. Disco

103 160430 lượt xem

21. French Hits

145 150260 lượt xem

22. Acoustic

122 141211 lượt xem

23. R&B

431 119261 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118391 lượt xem

25. Country Rock

4079 113941 lượt xem

26. Anime

114 112435 lượt xem

27. JPop

540 109527 lượt xem

28. Cpop

356 94700 lượt xem

29. New Age

43 93884 lượt xem

30. Vocaloid

129 83664 lượt xem