Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2282044 lượt xem

2. Pop

3421 2155912 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1915690 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1738636 lượt xem

5. Ballad

431 1696819 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1271012 lượt xem

7. Rock

1354 1139526 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1020593 lượt xem

9. Country

683 543939 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 441209 lượt xem

11. Rock Ballad

154 344115 lượt xem

12. Love songs

194 326383 lượt xem

13. Pop Ballad

230 292979 lượt xem

14. Classical

79 246511 lượt xem

15. Latin

63 226991 lượt xem

16. Jazz

119 202987 lượt xem

17. Kpop

1256 179507 lượt xem

18. Blues

66 158364 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 156684 lượt xem

20. Disco

103 150096 lượt xem

21. French Hits

142 132178 lượt xem

22. Acoustic

119 132016 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114722 lượt xem

24. R&B

427 108759 lượt xem

25. Country Rock

4079 104892 lượt xem

26. Anime

111 103002 lượt xem

27. JPop

535 100811 lượt xem

28. Cpop

353 87825 lượt xem

29. New Age

43 83120 lượt xem

30. Vocaloid

129 77145 lượt xem