Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2325369 lượt xem

2. Pop

3493 2192253 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1962805 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1784104 lượt xem

5. Ballad

437 1730196 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1345305 lượt xem

7. Rock

1358 1157162 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1059119 lượt xem

9. Country

693 557607 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 463193 lượt xem

11. Rock Ballad

155 357506 lượt xem

12. Love songs

195 336735 lượt xem

13. Pop Ballad

232 301796 lượt xem

14. Classical

80 252145 lượt xem

15. Latin

63 235373 lượt xem

16. Jazz

119 221299 lượt xem

17. Kpop

1274 186742 lượt xem

18. Blues

68 168624 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 164895 lượt xem

20. Disco

103 156067 lượt xem

21. French Hits

145 142166 lượt xem

22. Acoustic

122 137955 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 117051 lượt xem

24. R&B

431 115392 lượt xem

25. Country Rock

4079 109963 lượt xem

26. Anime

114 108505 lượt xem

27. JPop

538 105653 lượt xem

28. Cpop

356 91539 lượt xem

29. New Age

43 88140 lượt xem

30. Vocaloid

129 80574 lượt xem