Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2300614 lượt xem

2. Pop

3485 2170589 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1945341 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1767020 lượt xem

5. Ballad

435 1709236 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1309079 lượt xem

7. Rock

1355 1146894 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1039344 lượt xem

9. Country

691 549341 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 452319 lượt xem

11. Rock Ballad

155 349844 lượt xem

12. Love songs

195 330749 lượt xem

13. Pop Ballad

231 296542 lượt xem

14. Classical

80 248428 lượt xem

15. Latin

63 230536 lượt xem

16. Jazz

119 210680 lượt xem

17. Kpop

1263 182726 lượt xem

18. Blues

67 162671 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 161589 lượt xem

20. Disco

103 152585 lượt xem

21. French Hits

142 136021 lượt xem

22. Acoustic

122 134339 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115719 lượt xem

24. R&B

428 111410 lượt xem

25. Country Rock

4079 106685 lượt xem

26. Anime

115 105428 lượt xem

27. JPop

536 102906 lượt xem

28. Cpop

355 89191 lượt xem

29. New Age

43 84948 lượt xem

30. Vocaloid

130 78795 lượt xem