Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

416 2225721 lượt xem

2. Pop

3165 2100832 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1739075 lượt xem

4. Ballad

416 1651799 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1600771 lượt xem

6. Rock

1334 1114059 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1079761 lượt xem

8. Urban - R&B

23 933363 lượt xem

9. Country

650 513549 lượt xem

10. HipHop - Rap

149 404068 lượt xem

11. Rock Ballad

147 324939 lượt xem

12. Love songs

192 311321 lượt xem

13. Pop Ballad

210 277419 lượt xem

14. Classical

78 237177 lượt xem

15. Latin

61 214295 lượt xem

16. Jazz

117 184282 lượt xem

17. Kpop

1209 166591 lượt xem

18. Blues

64 145068 lượt xem

19. Disco

101 138606 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 126085 lượt xem

21. Acoustic

113 121651 lượt xem

22. French Hits

142 119264 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 111207 lượt xem

24. R&B

406 97483 lượt xem

25. Country Rock

4074 97217 lượt xem

26. Anime

101 90780 lượt xem

27. JPop

493 89727 lượt xem

28. Cpop

350 79768 lượt xem

29. New Age

42 75688 lượt xem

30. Vocaloid

125 70082 lượt xem