Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2300107 lượt xem

2. Pop

3485 2170055 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1945002 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1766756 lượt xem

5. Ballad

435 1708903 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1308925 lượt xem

7. Rock

1355 1146612 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1039059 lượt xem

9. Country

691 549159 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 452037 lượt xem

11. Rock Ballad

155 349657 lượt xem

12. Love songs

195 330588 lượt xem

13. Pop Ballad

231 296387 lượt xem

14. Classical

80 248329 lượt xem

15. Latin

63 230419 lượt xem

16. Jazz

119 210329 lượt xem

17. Kpop

1263 182591 lượt xem

18. Blues

67 162508 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 161554 lượt xem

20. Disco

103 152460 lượt xem

21. French Hits

142 135846 lượt xem

22. Acoustic

122 134211 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115691 lượt xem

24. R&B

428 111283 lượt xem

25. Country Rock

4079 106586 lượt xem

26. Anime

115 105364 lượt xem

27. JPop

536 102820 lượt xem

28. Cpop

355 89131 lượt xem

29. New Age

43 84866 lượt xem

30. Vocaloid

130 78750 lượt xem