Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2287209 lượt xem

2. Pop

3421 2160235 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1927415 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1747530 lượt xem

5. Ballad

431 1700649 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1285282 lượt xem

7. Rock

1354 1141932 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1027822 lượt xem

9. Country

683 545691 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 444571 lượt xem

11. Rock Ballad

154 345758 lượt xem

12. Love songs

194 327636 lượt xem

13. Pop Ballad

230 294121 lượt xem

14. Classical

79 247077 lượt xem

15. Latin

63 228026 lượt xem

16. Jazz

119 204705 lượt xem

17. Kpop

1256 180443 lượt xem

18. Blues

66 159527 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 158646 lượt xem

20. Disco

103 150765 lượt xem

21. French Hits

142 133183 lượt xem

22. Acoustic

119 132675 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114972 lượt xem

24. R&B

427 109502 lượt xem

25. Country Rock

4079 105340 lượt xem

26. Anime

111 103683 lượt xem

27. JPop

535 101379 lượt xem

28. Cpop

353 88186 lượt xem

29. New Age

43 83636 lượt xem

30. Vocaloid

129 77633 lượt xem