Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

440 2237461 lượt xem

2. Pop

3379 2112294 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1747530 lượt xem

4. Ballad

427 1662323 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1608885 lượt xem

6. Rock

1351 1118960 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1088099 lượt xem

8. Urban - R&B

23 938227 lượt xem

9. Country

681 521168 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 412458 lượt xem

11. Rock Ballad

154 328269 lượt xem

12. Love songs

194 314291 lượt xem

13. Pop Ballad

230 280438 lượt xem

14. Classical

79 238558 lượt xem

15. Latin

63 216605 lượt xem

16. Jazz

119 187469 lượt xem

17. Kpop

1253 168697 lượt xem

18. Blues

66 147506 lượt xem

19. Disco

101 140700 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 127989 lượt xem

21. Acoustic

119 123201 lượt xem

22. French Hits

142 121399 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 111818 lượt xem

24. R&B

426 99493 lượt xem

25. Country Rock

4079 98293 lượt xem

26. Anime

111 93311 lượt xem

27. JPop

534 91581 lượt xem

28. Cpop

353 81128 lượt xem

29. New Age

43 76855 lượt xem

30. Vocaloid

129 71161 lượt xem