Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2279786 lượt xem

2. Pop

3421 2153744 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1905843 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1734949 lượt xem

5. Ballad

431 1694926 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1265105 lượt xem

7. Rock

1354 1138221 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1017342 lượt xem

9. Country

683 543001 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 439671 lượt xem

11. Rock Ballad

154 343243 lượt xem

12. Love songs

194 325780 lượt xem

13. Pop Ballad

230 292375 lượt xem

14. Classical

79 246144 lượt xem

15. Latin

63 226469 lượt xem

16. Jazz

119 202100 lượt xem

17. Kpop

1256 179033 lượt xem

18. Blues

66 157769 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 155931 lượt xem

20. Disco

103 149690 lượt xem

21. Acoustic

119 131624 lượt xem

22. French Hits

142 131610 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114566 lượt xem

24. R&B

427 108305 lượt xem

25. Country Rock

4079 104585 lượt xem

26. Anime

111 102610 lượt xem

27. JPop

535 100503 lượt xem

28. Cpop

353 87619 lượt xem

29. New Age

43 82812 lượt xem

30. Vocaloid

129 76867 lượt xem