Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2295837 lượt xem

2. Pop

3483 2166448 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1939946 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1763168 lượt xem

5. Ballad

434 1706208 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1305491 lượt xem

7. Rock

1355 1144962 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1034947 lượt xem

9. Country

692 547962 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 449518 lượt xem

11. Rock Ballad

154 348247 lượt xem

12. Love songs

195 329532 lượt xem

13. Pop Ballad

231 295714 lượt xem

14. Classical

80 247842 lượt xem

15. Latin

63 229550 lượt xem

16. Jazz

119 207948 lượt xem

17. Kpop

1263 181808 lượt xem

18. Blues

67 161316 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 160939 lượt xem

20. Disco

103 151867 lượt xem

21. French Hits

142 134876 lượt xem

22. Acoustic

122 133730 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115453 lượt xem

24. R&B

427 110640 lượt xem

25. Country Rock

4079 106083 lượt xem

26. Anime

113 104786 lượt xem

27. JPop

536 102352 lượt xem

28. Cpop

355 88813 lượt xem

29. New Age

43 84383 lượt xem

30. Vocaloid

130 78422 lượt xem