Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2339608 lượt xem

2. Pop

3514 2206724 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1974445 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1790660 lượt xem

5. Ballad

438 1744697 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1355020 lượt xem

7. Rock

1358 1165050 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1066754 lượt xem

9. Country

694 565181 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 471199 lượt xem

11. Rock Ballad

155 363282 lượt xem

12. Love songs

195 340290 lượt xem

13. Pop Ballad

232 304805 lượt xem

14. Classical

80 255521 lượt xem

15. Latin

63 238172 lượt xem

16. Jazz

119 228706 lượt xem

17. Kpop

1281 189512 lượt xem

18. Blues

68 172297 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 166679 lượt xem

20. Disco

103 158408 lượt xem

21. French Hits

145 146764 lượt xem

22. Acoustic

122 139803 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 117797 lượt xem

24. R&B

431 117400 lượt xem

25. Country Rock

4079 112030 lượt xem

26. Anime

114 110923 lượt xem

27. JPop

540 107850 lượt xem

28. Cpop

356 93520 lượt xem

29. New Age

43 90727 lượt xem

30. Vocaloid

129 82386 lượt xem