Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2303421 lượt xem

2. Pop

3488 2173172 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1948865 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1772562 lượt xem

5. Ballad

435 1710851 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1319257 lượt xem

7. Rock

1356 1148361 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1043884 lượt xem

9. Country

692 550755 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 454052 lượt xem

11. Rock Ballad

155 351264 lượt xem

12. Love songs

195 331736 lượt xem

13. Pop Ballad

231 297907 lượt xem

14. Classical

80 249181 lượt xem

15. Latin

63 231547 lượt xem

16. Jazz

119 212326 lượt xem

17. Kpop

1265 183772 lượt xem

18. Blues

67 163719 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 162486 lượt xem

20. Disco

103 153502 lượt xem

21. French Hits

142 137058 lượt xem

22. Acoustic

122 135426 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115836 lượt xem

24. R&B

429 112523 lượt xem

25. Country Rock

4079 107454 lượt xem

26. Anime

115 105905 lượt xem

27. JPop

536 103555 lượt xem

28. Cpop

355 89672 lượt xem

29. New Age

43 85428 lượt xem

30. Vocaloid

130 79167 lượt xem