Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2310753 lượt xem

2. Pop

3489 2179446 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1955748 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1779278 lượt xem

5. Ballad

437 1715485 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1338435 lượt xem

7. Rock

1359 1151504 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1053277 lượt xem

9. Country

693 553161 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 458129 lượt xem

11. Rock Ballad

155 353626 lượt xem

12. Love songs

196 333413 lượt xem

13. Pop Ballad

232 299363 lượt xem

14. Classical

80 250297 lượt xem

15. Latin

63 233493 lượt xem

16. Jazz

119 216419 lượt xem

17. Kpop

1264 185009 lượt xem

18. Blues

67 165754 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 163797 lượt xem

20. Disco

103 154453 lượt xem

21. French Hits

145 138745 lượt xem

22. Acoustic

122 136328 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 116341 lượt xem

24. R&B

430 113576 lượt xem

25. Country Rock

4079 108343 lượt xem

26. Anime

114 106906 lượt xem

27. JPop

537 104407 lượt xem

28. Cpop

356 90290 lượt xem

29. New Age

43 86302 lượt xem

30. Vocaloid

129 79730 lượt xem