Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2284791 lượt xem

2. Pop

3421 2157955 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1920208 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1742343 lượt xem

5. Ballad

431 1698741 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1274697 lượt xem

7. Rock

1354 1140888 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1023937 lượt xem

9. Country

683 544793 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 442926 lượt xem

11. Rock Ballad

154 344963 lượt xem

12. Love songs

194 327015 lượt xem

13. Pop Ballad

230 293590 lượt xem

14. Classical

79 246818 lượt xem

15. Latin

63 227576 lượt xem

16. Jazz

119 203892 lượt xem

17. Kpop

1256 180022 lượt xem

18. Blues

66 158977 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 157044 lượt xem

20. Disco

103 150449 lượt xem

21. French Hits

142 132705 lượt xem

22. Acoustic

119 132372 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 114840 lượt xem

24. R&B

427 109201 lượt xem

25. Country Rock

4079 105137 lượt xem

26. Anime

111 103378 lượt xem

27. JPop

535 101131 lượt xem

28. Cpop

353 87996 lượt xem

29. New Age

43 83428 lượt xem

30. Vocaloid

129 77399 lượt xem