Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2331131 lượt xem

2. Pop

3493 2197438 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1967117 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1785989 lượt xem

5. Ballad

437 1734419 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1348202 lượt xem

7. Rock

1358 1159512 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1061894 lượt xem

9. Country

693 560724 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 466475 lượt xem

11. Rock Ballad

155 359038 lượt xem

12. Love songs

195 337826 lượt xem

13. Pop Ballad

232 302896 lượt xem

14. Classical

80 253182 lượt xem

15. Latin

63 236203 lượt xem

16. Jazz

119 223424 lượt xem

17. Kpop

1274 187880 lượt xem

18. Blues

68 169862 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 165410 lượt xem

20. Disco

103 156777 lượt xem

21. French Hits

145 143533 lượt xem

22. Acoustic

122 138469 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 117285 lượt xem

24. R&B

431 115982 lượt xem

25. Country Rock

4079 110655 lượt xem

26. Anime

114 109266 lượt xem

27. JPop

538 106272 lượt xem

28. Cpop

356 92157 lượt xem

29. New Age

43 89057 lượt xem

30. Vocaloid

129 81259 lượt xem