Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

440 2235174 lượt xem

2. Pop

3379 2109677 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1745563 lượt xem

4. Ballad

427 1660132 lượt xem

5. Heavy - Power Metal

82 1607113 lượt xem

6. Rock

1351 1118004 lượt xem

7. Thrash - Death Metal

19 1086451 lượt xem

8. Urban - R&B

23 937253 lượt xem

9. Country

681 519157 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 410536 lượt xem

11. Rock Ballad

154 327239 lượt xem

12. Love songs

194 313618 lượt xem

13. Pop Ballad

230 279598 lượt xem

14. Classical

79 238167 lượt xem

15. Latin

63 215972 lượt xem

16. Jazz

119 186466 lượt xem

17. Kpop

1253 168068 lượt xem

18. Blues

66 146752 lượt xem

19. Disco

101 140197 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 127657 lượt xem

21. Acoustic

119 122769 lượt xem

22. French Hits

142 120752 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 111663 lượt xem

24. R&B

426 98891 lượt xem

25. Country Rock

4079 97991 lượt xem

26. Anime

111 92681 lượt xem

27. JPop

534 91009 lượt xem

28. Cpop

353 80752 lượt xem

29. New Age

43 76545 lượt xem

30. Vocaloid

129 70874 lượt xem