Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

445 2298594 lượt xem

2. Pop

3485 2168588 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1942924 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1765507 lượt xem

5. Ballad

435 1707829 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1307757 lượt xem

7. Rock

1355 1145970 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1037219 lượt xem

9. Country

691 548607 lượt xem

10. HipHop - Rap

155 450977 lượt xem

11. Rock Ballad

154 349024 lượt xem

12. Love songs

195 330123 lượt xem

13. Pop Ballad

231 296049 lượt xem

14. Classical

80 248082 lượt xem

15. Latin

63 229986 lượt xem

16. Jazz

119 209272 lượt xem

17. Kpop

1263 182211 lượt xem

18. Blues

67 162078 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 161265 lượt xem

20. Disco

103 152161 lượt xem

21. French Hits

142 135470 lượt xem

22. Acoustic

122 133953 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 115598 lượt xem

24. R&B

427 110976 lượt xem

25. Country Rock

4079 106368 lượt xem

26. Anime

113 105080 lượt xem

27. JPop

536 102573 lượt xem

28. Cpop

355 88969 lượt xem

29. New Age

43 84626 lượt xem

30. Vocaloid

130 78621 lượt xem