Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2347443 lượt xem

2. Pop

3514 2214894 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1980266 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1793471 lượt xem

5. Ballad

438 1752127 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1362540 lượt xem

7. Rock

1358 1169084 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1070301 lượt xem

9. Country

694 568629 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 474415 lượt xem

11. Rock Ballad

155 365922 lượt xem

12. Love songs

195 341896 lượt xem

13. Pop Ballad

232 306172 lượt xem

14. Classical

80 257116 lượt xem

15. Latin

63 239289 lượt xem

16. Jazz

119 232580 lượt xem

17. Kpop

1281 190828 lượt xem

18. Blues

68 174027 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 167950 lượt xem

20. Disco

103 159726 lượt xem

21. French Hits

145 149352 lượt xem

22. Acoustic

122 140619 lượt xem

23. R&B

431 118662 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118257 lượt xem

25. Country Rock

4079 113187 lượt xem

26. Anime

114 111902 lượt xem

27. JPop

540 108958 lượt xem

28. Cpop

356 94258 lượt xem

29. New Age

43 92832 lượt xem

30. Vocaloid

129 83219 lượt xem