Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

442 2269421 lượt xem

2. Pop

3421 2142466 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1854035 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1700861 lượt xem

5. Ballad

431 1686949 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1190045 lượt xem

7. Rock

1354 1133380 lượt xem

8. Urban - R&B

23 991687 lượt xem

9. Country

683 538629 lượt xem

10. HipHop - Rap

154 432975 lượt xem

11. Rock Ballad

154 339361 lượt xem

12. Love songs

194 323096 lượt xem

13. Pop Ballad

230 289704 lượt xem

14. Classical

79 243985 lượt xem

15. Latin

63 224234 lượt xem

16. Jazz

119 198159 lượt xem

17. Kpop

1256 176657 lượt xem

18. Blues

66 155240 lượt xem

19. Disco

103 147509 lượt xem

20. Viking - Folk Metal

4 144740 lượt xem

21. Acoustic

119 129622 lượt xem

22. French Hits

142 129343 lượt xem

23. Giao Hưởng

5 113997 lượt xem

24. R&B

427 105892 lượt xem

25. Country Rock

4079 102960 lượt xem

26. Anime

111 100910 lượt xem

27. JPop

535 98751 lượt xem

28. Cpop

353 86533 lượt xem

29. New Age

43 81329 lượt xem

30. Vocaloid

129 75533 lượt xem