Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

15 phút
Centuries Fall Out Boy
20 phút
时间煮雨 / Time Boils The Rain Kris / Wu Yi Fan / Ngô Diệc Phàm / 吴亦凡 / 크리스
24-11-2014
How You Get The Girl Taylor Swift
24-11-2014
I Know Places Taylor Swift
24-11-2014
24-11-2014
I Wish You Would Taylor Swift
CẢM NHẬN
21 giờ
Loidich dangcappro.: phim hay quá. xem cảm động mặc dù đã là lần thứ 3 xem lại rồi. kết thúc cũng có hậu nhưng giá như sc...
21-11-2014
Playlist vukieutran.: mới nghe thấy không phải gu của mình, nhưng cũng khá ngấm ^^ ...