Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

24-06-2015
24-06-2015
Look At Me Now Charlie Puth
24-06-2015
Some Type Of Love Charlie Puth
24-06-2015
I Won't Tell A Soul Charlie Puth
24-06-2015
Suffer Charlie Puth
21-06-2015
CẢM NHẬN
11 giờ
Loidich truongtans.: Giai điệu rất dễ cảm xúc, lời nhạc thật dễ nghe và lưu luyến. ...
28-06-2015
Loidich hoangtran0.: bullshit! bài này không phải viết về mẹ, stupid! trong bài hát có đoạn nói về khu vườn sau nhà của m...
28-06-2015
Loidich linh_tue20.: Chào bạn cresmoon, trả lời câu hỏi của bạn, tôi xác định, đúng vậy, zion là xion. Đây đã được nói...
28-06-2015
Save linh_tue20.: Chào bạn cresmoon, trả lời câu hỏi của bạn, tôi xác định, đúng vậy, zion là xion. Đây đã được nói...