Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

13-12-2014
The Hanging Tree Jennifer Lawrence
11-12-2014
Style Taylor Swift
11-12-2014
Blank Space Taylor Swift
11-12-2014
Wildest Dreams Taylor Swift
11-12-2014
Out Of The Wood Taylor Swift
11-12-2014
Clean Taylor Swift
CẢM NHẬN
1 giờ
Loidich nguyenvanu.: có ai phân tích xem tác giả bài này muốn nói gì không? Câu chuyện của họ như thế nào vậy. Đọc lời d...