Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

06-05-2016
Colors Hasley
06-05-2016
Close (ft. Tove Lo) Nick Jonas
06-05-2016
Let It Go James Bay
CẢM NHẬN
02-06-2016
Barbie Girl congratula.: bài này còn nhiều từ bậy bạ lắm :v dịch thế là còn nhẹ đấy :v lời bài hát từng làm cho ông chủ h...
02-06-2016
Barbie Girl congratula.: 'undress' thì dịch là cởi đồ đúng hơn bạn à, thay quần áo phải là 'dress' chứ, bài này còn nhiều từ ...
02-06-2016
congratula.: 'undress' thì dịch là cởi đồ đúng hơn bạn à, thay quần áo phải là 'dress' chứ, bài này còn nhiều từ ...
02-06-2016
congratula.: 'undress' thì dịch là cởi đồ đúng hơn bạn à, thay quần áo phải là 'dress' chứ, bài này còn nhiều từ ...