Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

24-11-2014
How You Get The Girl Taylor Swift
24-11-2014
I Know Places Taylor Swift
24-11-2014
24-11-2014
I Wish You Would Taylor Swift
24-11-2014
New Romantics Taylor Swift
24-11-2014
Wonderland Taylor Swift
CẢM NHẬN
21-11-2014
Playlist vukieutran.: mới nghe thấy không phải gu của mình, nhưng cũng khá ngấm ^^ ...