Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

13-04-2015
Octahate Ryn Weaver
13-04-2015
I Really Like You Carly Rae Jepsen
12-04-2015
11-04-2015
04-04-2015
One Last Time Ariana Grande
CẢM NHẬN
2 giờ
Loidich buianhtuhp.: Thực sự bài hát này rất hay và ý nghĩa. Mình đã hát cho người mình thích nghe trong ngày valentine và cô ...
18-04-2015
Loidich dohuyen118: mình xem nhiều lời dịch bài này nhưng thấy lời của bạn này là hay nhất ! ...
17-04-2015
Loidich sunflower1.: Hay không thể tưởng, 1 bài hát mà đến 15 năm rồi tôi mới nghe lại...... Please forgive because I've gotten you...