Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

11 giờ
How You Get The Girl Taylor Swift
12 giờ
I Know Places Taylor Swift
12 giờ
12 giờ
I Wish You Would Taylor Swift
12 giờ
New Romantics Taylor Swift
13 giờ
Wonderland Taylor Swift
CẢM NHẬN
21-11-2014
Playlist vukieutran.: mới nghe thấy không phải gu của mình, nhưng cũng khá ngấm ^^ ...
20-11-2014
Loidich vutrithanh.: My heart is sealed for you And no one's gonna take it away cos' I promise you girl I promise you this Anh hứa vs e đó Án...
20-11-2014
Loidich vutrithanh.: My heart is sealed for you And no one's gonna take it away cos' I promise you girl I promise you this Anh hứa vs e đó Án...