• 22439 bản nhạc
  • 1,064,292 thành viên
  • 6 yêu cầu

CẢM NHẬN

BẢNG VÀNG LỜI DỊCH

SHOUTBOX

no promise

when you tell me that you love me

Mirror

turn around

because im a stupid

it's not goodbye

the boy does nothing vietsub

yesterday once more

Price tag