Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

7 giờ
Dirty Little Secret The All American Rejects
09-05-2015
04-05-2015
The Nights AVICII
28-04-2015
I Never Said Shayne Ward
28-04-2015
Girl Crush Little Big Town
28-04-2015
Brooklyn Nights Lady Gaga
CẢM NHẬN
7 giờ
Loidich Alamanda B.: Hồi xưa dịch tệ tệ tệ :)), sai tè le. Mới sửa :">. Giờ hiểu nhiều hơn nhưng bị mất khả năng di...