• 22465 bản nhạc
  • 1,067,627 thành viên
  • 10 yêu cầu

CẢM NHẬN

BÀI HÁT CHỌN LỌC

BẢNG VÀNG LỜI DỊCH

SHOUTBOX

ai duyệt bài Listen vậy???

Crazier

unforgettable

goodbye

sleep

amnesia

Me And My Broken Heart

Taylor swift

all of me

this is how we roll