Chờ duyệt

Mới Cập Nhật

25-02-2015
20-02-2015
Goodbye To The Girl David Cook
18-02-2015
Ti Amo Gina G
18-02-2015
Love Me Like You Do Ellie Goulding
18-02-2015
18-02-2015
Masterpiece Jessie J
CẢM NHẬN
60 phút
Loidich toilanguye.: trang web này hay quá mà giờ mình mới biết. Bài hát hay thật...
25-02-2015
Loidich thuytinh76.: Anh muốn sống những tháng ngày vô tận những tháng ngày chẳng biết đến ngày mai Anh muốn thay đổi cả...
25-02-2015
Loidich thuytinh76.: Cảm ơn bài hát hay lắm. Lời dịch rất tinh tế, Cảm ơn các bạn rất nhiều. ...