Say Something (feat. Christina Aguilera) - A Great Big World

2    | 27-11-2013 | 49910

LỜI BÀI HÁT

Say something, I'm giving up on you
I'll be the one, if you want me to
Anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you

And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all

And I will stumble and fall
I'm still learning to love
Just starting to crawl

Say something, I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to you
Anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you

And I will swallow my pride
You're the one that I love
And I'm saying goodbye

Say something, I'm giving up on you
And I'm sorry that I couldn't get to you
And anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you

Say something, I'm giving up on you
Say something

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em
Tôi sẽ là người ở bên nếu em cần
Đáng lẽ tôi sẽ theo em tới bất cứ nơi đâu
Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em

Và tôi thấy bản thân thật nhỏ bé
Tất cả đều vượt quá sức lực của tôi
Tôi chẳng hiểu rõ bất cứ điều gì

Và tôi sẽ sảy chân và vấp ngã
Tôi vẫn đang học cách yêu thương
Mới chỉ như đứa trẻ biết bò

Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em
Xin lỗi vì tôi chẳng thể tới bên em nữa
Đáng lẽ tôi sẽ theo em tới bất cứ nơi đâu
Xin hãy nói gì đó, tôi đang mất dần hi vọng ở em

Và tôi sẽ bất chấp lòng tự trọng
Em là người

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận