All Summer Long - Kid Rock

1   
16-08-2008 / 14989 lượt xem

Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

All Summer Long

It was 1989, my thoughts were short
my hair was long
Caught somewhere between a boy and man
She was seventeen
and she was far from in-between
It was summertime in Northern Michigan
Ahh Ahh Ahh
Ahh Ahh Ahh

Splashing through the sand bar
Talking by the campfire
It's the simple things in life,
like when and where
We didn't have no internet
But man I never will forget
The way the moonlight shined upon her hair

And we were trying different things
We were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Catching walleye from the dock
Watching the waves roll off the rocks
She'll forever hold a spot inside my soul
We'd blister in the sun
We couldn't wait for night to come
To hit that sand and play some rock and roll

While we were trying different things
And we were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Now nothing seems as strange as
when the leaves began to change
Or how we thought
those days would never end
Sometimes I'll hear that song
and I'll start to sing along
And think man I'd love to see that girl again

And we were trying different things
We were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: eagle / 16-08-2008...
Đó là năm 1989, suy nghĩ của tôi lúc đó còn hạn hẹp
Tóc tôi thì dài thượt
Lỡ cỡ giữa một thằng nhóc và một người đàn ông
Cô ấy 17 tuổi
Và cô ấy thì cách xa cái tuổi lỡ cỡ đó
Đó là mùa hè ỡ Bắc Michigan

Ăn mừng trên bãi biển
Nói chuyện cạnh đống lửa trại
Đó là những điều đơn giản nhất trong cuộc đời
Như là ở đâu và khi nào
Chúng tôi không có mạng
Nhưng mà tôi không bao giờ quên
Ánh trăng đổ tràn lấp lánh trên tóc cô ấy

Và chúng tôi đã thử nhiều điều khác
Chúng tôi hút vài loại thuốc
Làm tình bên bờ hồ
Trong tiếng nhạc của bài hát chúng tôi yêu thích
Nốc rượu whiskey đến cạn
Không

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
20050017 12-04-2011
bài này hay quá, nghe mãi không chán , hình như có ở trong phần đầu phim Despicable me
...
vchi280 25-05-2009
lời bài hát tuyệt quá thank WG
...
Oll 22-12-2008
phải rồi .. những bài của em MIKA tìm đâu cũng có mà .. lỡ ai đó đi dạo,
có đọc dc cũng hông sao đâu hả !

Xem hết các bình luận

Hello
700,078 lượt xem