LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

I know
It is hard to fall in love
When you feel blue
Deep inside your heart

I'm sure
You got so much more to give
Believe in me
I can let it shine again

Surrender
Baby please surrender
I will be so tender
If you trust in me

Pretender
I won't be pretender
Baby please surrender
You can trust in me

You know
these are not only words (not only words)
I know it's true
look into my eyes

I'm sure
If you wanna feel the same
Believe in me
I will let it shine again

Surrender
Baby please surrender
I will be so tender
If you trust in me

Pretender
I won't be pretender
Baby please surrender
You can trust in me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: Dandelion / 19-02-2012...
Anh biết
Thật khó để trái tim rung động
Khi em cảm thấy nỗi buồn chán
Sâu thẳm trong tim mình

Anh chắc
Em còn có nhiều điều để trao gửi
Hãy tin anh
Anh có thể khiến điều đó lại rạng rỡ

Hãy từ bỏ
Em yêu, xin hãy bỏ lại mọi thứ
Anh sẽ luôn dịu dàng
Nếu em tin tưởng anh

Đòi hỏi
Anh sẽ không bao giờ đòi hỏi
Em yêu, xin hãy từ bỏ tất cả
Em có thể tin anh mà

Em biết đấy
Đầy không chỉ là những lời sáo rỗng
Anh biết đó là sự thật
Khi nhìn vào đôi mắt em

Anh chắc rằng
Nếu em vẫn muốn cảm giác đó
Thì hãy tin anh
Anh sẽ khiến điều đó rạng rỡ lần nữa

Hãy từ bỏ
Em yêu, xin hãy bỏ lại mọi thứ
Anh sẽ luôn dịu

Đăng nhập để xem tiếp