Mái tóc vàng bồng bềnh, đặc điểm rất dễ thương của ngôi sao nhạc đồng quê đã có từ khi cô mới là một baby răng sún.