• Họ, tên : ĐẶNG HỮU HÙNG
 • Ngày sinh : 24-06-1984
 • Giới tính : Nữ
 • Điểm : 0
 • Lượt xem: 368
 • Bài dịch : 0
 • Bài đăng : 0
 • Chỉnh sửa : 0
 • Anh ngữ :
 • Học vấn :
 • Ngày tham gia : 19-06-2011
 • Địa chỉ : , Ha Tinh
 • Lần đăng nhập trước : 20-07-2011

Nhắn tin

Tin nhắn riêng (chỉ người gửi và người nhận đọc được)