LỜI BÀI HÁT

Well, i'm sitting on the bus
Rolling down through Georgia
don't know where i'm going
And I don't care what's new
i've got nothing to lose

Well, i've had no sleep
Going on three days
Smoked my last cigarette
Somewhere near Atlanta
it's true, i've got nothing to lose

Nothing to lose since i've lost you
Feeling all alone
Used to have it all and now my heart is gone
it's true, i've got nothing to lose

Well, we're coming up on Macon
Gonna rest here a spell
Making idle conversation
With a stranger without you
i've got nothing to lose

Nothing to lose since i've lost you
Feeling all alone
Used to have it all and now my heart is gone
it's true, i've got nothing to lose

Ooh, nothing to lose
Ooh, since I lost you

You left me with no worry
You left with no cares
And you took my whole life with you
And you left me standing there
it's true, i've got nothing to lose

Nothing to lose since i've lost you
Feeling all alone
Used to have it all and now my heart is gone
it's true, i've got nothing to lose

Yes, it's true
i've got nothing to lose

i've got nothing, nothing left to lose
i've got nothing, nothing left to lose
i've got nothing, nothing left to lose
i've got nothing, nothing left to lose

Nothing left to lose

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em đang ngồi trên xe bus
Băng qua Georgia
Chẳng biết mình đang đi đâu nữa
Và em chẳng quan tâm xem có gì mới
Em chẳng có gì để mất cả

Em đã không ngủ
Đi hẳn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận