LỜI BÀI HÁT

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take.
But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

la-la-la-la-la-la-la-la...

I'm a young soul
In this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate?
Try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make

la-la-la-la-la-la-la-la...

This is a happy end
'Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong?
This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take.
But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

I'm a new soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible mistake
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes, mistakes...
Take take take take take... take a mistake
Take, take a mistake
Take, take a mistake
(oh oh oh oh...)
[fade out]
(oh oh oh oh...)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi là một sinh linh mới mẻ
Tôi đến với thế giới lạ kỳ này
Hi vọng mình có thể học hỏi chút gì về cho và nhận
Nhưng từ khi tôi đến đây
Cảm nhận

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
linhswift 30-10-2013
hôm nay được cô cho hát bài trên lớp, giờ lại thích mê luôn :))
...
Wet Grass 07-07-2009
Thôi, chẳng biết bao giờ bạn mới vô, bản dịch bạn đăng lại không ghi là ai dịch, WG mạn phép: thứ nhất là sắp xếp lại lyric cho ngay ngắn, thứ hai là dịch lại. Bản dịch của bạn để xuống bản dịch phụ, chừng nào bạn vào sửa lại bản dịch của bạn thì báo với WG, WG lại chuyển bản dịch của bạn lên bản dịch chính.
...
Wet Grass 07-07-2009
Bạn ơi, "finding myself making every possible mistake" bạn dịch nhầm rồi. "Find" ở đây là "nhận ra, nhận thấy". Câu này có nghĩa là "nhận ra mình tạo ra mọi sai lầm có thể có" tức là tôi tính học nhiều điều nhưng rồi tôi nhận ra là có bao nhiêu sai lầm thì mình phạm bấy nhiêu.

Xem hết các bình luận