LỜI BÀI HÁT

Headin' for the islands
We're ready man and packed to go
Ooh
When we hit those islands
There's gonna be a big hello
Ooh
Diggin' all the sunshine
It's easy not to say goodbye
Bye, Bye, Bye
Headin' for the islands
Heyeah, We're really flyin' hig

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ta cùng tiến tới những hòn đảo kia
Tất cả đều gói ghém, sẵn sàng lên đường
Ooohh
Khi ta đặt chân lên vùng đất đó
Mọi người sẽ nồng nhiệt vẫy chào
Ooohh
Ngập tràn trong ánh nắng vàng
Nói tạm biệt thật chả dễ chút nào
Tạm biệt, tạm biệt nhé
Tiến tới những hòn đảo mới, vùng đất mới
Thênh thang ta cùng bay cao tới đích

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận