You're the Inspiration - Chicago

6   
15-05-2008 / 8319 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

You know our love was meant to be
The kind of love that lasts forever
And I want you here with me
From tonight until the end of time

You should know, everywhere I go
You're always on my mind, in my heart
In my soul, Baby

Chorus:
You're the meaning in my life
You're the inspiration
You bring feeling to my life
You're the inspiration
Wanna have you near me
I wanna have you hear me sayin'
No one needs you more than I need you

And I know, yes I know that it's plain to see
We're so in love when we're together
Now I know that I need you here with me
From tonight until the end of time

You should know, everywhere I go
Always on my mind, in my heart
In my soul

You're the meaning in my life
You're the inspiration
You bring feeling to my life
You're the inspiration
Wanna have you near me
I wanna have you hear me sayin'
No one needs you more than I
No one needs you more than I

Wanna have you near me
I wanna have you hear me sayin'
No one needs you more than i need you

Chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 15-12-2008...
em biết không tình yêu đôi ta là điều có ý nghĩa
là một tình yêu còn lại mãi mãi
và tôi muốn có em kề bên cùng tôi
qua đêm nay đến mãi về sau

em sẽ biết rằng mọi nơi tôi đều đến
luôn luôn trong trí tôi , trong trái tim
trong tâm hồn, em yêu dấu

Chorus :
em là ý nghĩa cho đời tôi
em là nguồn cảm hứng
em mang lại cảm xúc cho đời tôi
em là nguồn cảm hứng
muốn có em kề bên tôi
muốn được em nghe thấy tôi nói rằng
chẳng ai cần em hơn tôi cần em

và tôi biết chứ, đúng .. tôi biết đó là điều rõ ràng để thấy
thiết tha yêu khi chúng ta gắn bó cùng nhau.
giờ đây tôi biết đó là điều tôi cần em ở đây cùng

Đăng nhập để xem tiếp

Alone
58,022 lượt xem