LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Kanji ==============

이젠 그때가 아니라고 해도
아니면 날 까맣게 잊었어도
넌 단지 내게 지난 사람이라도
tonight is just one night
너를 잃기 전처럼

널 다시 갖고 싶은 내 마음은
왜 그렇게 미련스러운 건지
니가 없는 날 인정할 수가 없는
tonight is just one night
너를 잃기 전처럼


*한번만 내 맘을 들어줘
every day every night I am missing you
내 곁에 없어도, 이젠 볼 수 없어도
언제나 내 맘엔 똑같은 너인걸


널 다시 갖고 싶은 내 마음은
왜 그렇게 미련스러운 건지
니가 없는 날 실감 할 수가 없는
tonight is just one night
너를 잃기 전처럼


repeat *


널 기대하잖아, 다시 내게 온다고
언제나 내 맘은 니 안에 갇힌걸


한번만 내 맘을 들어줘 (널 볼수 없는 난)
every day every night I am missing you
내 곁에 없어도, 다신 볼 수 없어도
언제나 내 맘은 because
I'm loving you and missing you

Romaji =================

Ijen guttega anirago hedo
animyon nal kamahge ijossodo
non danji nege jinan saramirado
tonight is just one night
norul ilhgi jonchorom

Nal dashi gadgo shiphun ne maumun
we gurohge miryonsuroun gonji
niga obnun nal injonghal suga obnun
tonight is just one night
norul ilhgi jonchorom

Hanbonman ne mamul durojwo
every day every night I am missing you
ne gyothe obsodo ijen bol su obsodo
onjena ne mamen togathun noingol

Nal dashi gadgo shiphun ne maumun
we gurohge miryonsuroun gonji
niga obnun nal shilgam hal suga obnun
tonight is just one night
norul ilhgi jonchorom

Hanbonman ne mamul durojwo
every day every night I am missing you
ne gyothe obsodo ijen bol su obsodo
onjena ne mamen togathun noingol

Nol gidehajanha dashi nege ondago
onjena ne mamun ni ane gadhingol

Hanbonman ne mamul durojwo (nol bolsu obnun nan)
every day every night I am missing you
ne gyothe obsodo dashin bol su obsodo
onjena ne mamun because
I'm loving you and missing you

Hanbonman ne mamul durojwo
every day every night I am missing you
ne gyothe obsodo ijen bol su obsodo
onjena ne mamen togathun noingol

Negen nomanun tokathun noingol

========================
Missing you

Even if I tell myself that right now, its not like before
Even if you forget me completely,
Even if I am just a person that just went by
Tonight is just one night
Just like before I lost you

My heart wants to find you again
Why is it lingering like this?
I cant accept myself without you
Tonight is just one night
Just like before I lost you

*Please listen to my heart just once
Everyday every night i am missing you
Even if you are not by my side,
Even if I cant see you now,
In my heart, you are always the same

My heart that wants you again,
Why is it lingering like this?
I cant actually realize that I dont have you
Tonight is just one night
Just like before I lost you

repeat *

I dont expect you to come back again
My heart is always trapped inside of yours

Please listen to my heart just once
(To me who cant see you)
Everyday everynight I am missing you
Even if you are not by my side
Even if I cant see you now,
My heart is always..
because Im loving you and missing you

repeat *

To me, you are always the same

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: nguyen / 16-08-2009...
Nhớ Em

Dù anh nói với bản thân rằng đã ổn rồi thì cũng chẳng thể
được như trước kia
Dù cho em có hoàn toàn quên mất anh
Thậm chí nếu anh có là một kẻ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hoangtrang7 16-08-2009
Nếu Tr hoàn toàn wên mất hết.. thì có fải tốt cho Cường và Vy ko nhỉ?... Tr giấu đìu đó đi.. Tr mệt mòi wá...
...
Bôm_Mỹ 16-08-2009
Kanji ============== (đã bổ sung lyric - Oll.)

Xem hết các bình luận

Hello
728,043 lượt xem