LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much

At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just to good to be true
Can't take my eyes off of you

Pardon the way that I stare
There's nothing else to compare
The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak

But if you feel like I feel
Please let me know that it's real
You're just to good to be true
And my baby
Can't take my eyes off of you

I love you baby
And if it's quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say

Oh, baby baby
Don't bring me down, I pray
Oh pretty baby
Now that I found you, stay
Let me love you, baby
Let me love you, baby

You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
You'd be like heaven to touch
And I wanna hold you so much

At long last love has arrived
And I thank God I'm alive
You're just to good to be true
Can't take my eyes off of you

I love you baby
And if it's quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say

Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh pretty baby
Now that I found you, stay

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em quá tốt đẹp để có thể là hiện thực
Anh không sao rời mắt khỏi em
Em như thiên đường anh chạm đến
Anh muốn ôm em biết bao nhiêu

Cuối cùng rồi tình

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
datnv93 29-02-2012
it is marvel! You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much
...
datnv93 29-02-2012
ôi! đúng tâm trạng quá. good!
...
sonftu 16-10-2011
hay quá trời...i love you baby
...
joseva 28-12-2010
Bài hát thật hay và ý nghĩa. Nó nhẹ nhàng nhưng chứa chan cảm xúc.

Xem hết các bình luận