LỜI BÀI HÁT

nemo ...

Amazing Grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see
'Twas grace that taught
My heart to fear
And grace that feared relieved
How precious did
That grace appear
The hour I first believed
Through many dangers
Toils and snares
I have already come
'Twas grace that brought me
Safely thus far
And grace will lead me home
And when this heart
And flesh shall fail
And mortal life shall cease
I shall possess
Within the vale
A life of joy and peace
Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tRaNg_kIlL Cập nhật: Raven R.Rosalind / 07-08-2008...
Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi
Tôi đã 1 lần mất mát
Nhưng h đây tôi như được tìm lại
Tôi đã mù quáng nhưng bâyh tôi đã hiểu
Chính ân huệ ấy đã dạy tôi
Trái tim tôi sợ hãi
Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi
Thật quý giá biết bao
Chính là ân huệ ấy xuất hiện
Giậy phút đầu tiên tôi đã tin tưởng
Vượt qua rất nhiều nguy hiểm
Những việc nhọc nhăng và những cám dỗ
Tôi đã hoàn toàn trải qua
Chính ân huệ ấy đã mua tôi lại
Thật an toàn như vậy đấy
Và ân huệ sẽ dẫn tôi về nhà
Và khi trái tim này
Thân xác này thất bại
Cuộc sống nguy hiểm

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,798 lượt xem