LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Zombie

Another head hangs lowly
Child is slowly taken;
And the violence caused such silence;
Who are we mistaken?
But you see, it’s not me;
It’s not my family;
In your head, in your head;
They’re fightin’!
With their tanks, and their bombs;
And their bombs, and their guns;
In your head, in your head;
They’re cryin’!

In your head! In your head!
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie!
What’s in your head, in your head?
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie-ie-oh!

Another mother’s breaking;
Heart is taken over.
When the violence causes silence;
We must be mistaken.
It’s the same old theme;
Since 1916!
In your head, in your head;
They’re still fightin’!
With their tanks, and their bombs;
And their bombs, and their guns;
In your head, in your head!
They’re dyin’!

In your head! In your head!
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie!
What’s in your head, in your head?
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie-ie-oh!
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey-oh, yeah, yeah, yeah.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

manhphu Cập nhật: Bellewu / 01-12-2008...
Another head hangs lowly.......một sinh mạng lại gục xuống
Child is slowly taken;.... một đứa trẻ lại bắt đầu bước vào cuộc chiến
And the violence caused such silence;..... và những sự khắc nghiệt của chiến tranh làm nên sự im lặng này
Who are we mistaken?....Ai trong chúng ta đã sai lầm ?
But you see, it’s not me;... Nhưng bạn biết rằng đó không phải tôi
It’s not my family;... CŨng không phải gia đình tôi
In your head, in your head;... trong đầu bạn , trong tâm trí bạn
They’re fightin’!... Họ đang đánh nhau
With their tanks, and their bombs;... Với xe tăng , với bom đạn của họ
And their bombs, and their guns;... Với súng ống của họ
In your head, in your head;....

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,152 lượt xem