If I Could Turn Back Time - Cher

0   
11-10-2008 / 2792 lượt xem

Nếu bạn thấy sai link nhạc - Nhấn vào đây để hệ thống tự động chọn lại

LỜI BÀI HÁT

tyty ...

If I could turn back time
If I could find a way I'd take back those words that hurt you and you'd stay

I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said
Pride's like a knife it can cut deep inside
Words are like weapons they wound sometimes.

I didn't really mean to hurt you I didn't wanna see you go I know I made you cry, but baby

[Chorus:]
If I could turn back time
If I could find a way
I'd take back those words that hurt you
And you'd stay
If I could reach the stars
I'd give them all to you
Then you'd love me, love me
Like you used to do

If I could turn back time

My world was shattered I was torn apart
Like someone took a knife and drove it deep in my heart
You walked out that door I swore that I didn't care
But I lost everything darling then and there

Too strong to tell you I was sorry
Too proud to tell you I was wrong
I know that I was blind, and ooh...

Ooohh

If I could turn back time
If I could turn back time
If I could turn back time
ooh baby

I didn't really mean to hurt you
I didn't want to see you go
I know I made you cry
Ooohh

If I could turn back time
If I could find a way
I'd take back those words that hurt you
If I could reach the stars
I'd give them all to you
Then you'd love me, love me
Like you used to do

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: Bellewu / 12-10-2008...
Nếu tôi có thể quay ngược thời gian
Nếu tôi có thể tìm được một cách tôi sẽ rút lại những lời mà làm tổn thương anh và anh sẽ ở lại

Tôi không hiểu sao tôi lại làm những điều đó tôi không hiểu sao tôi lại nói những điều đó
Niềm kiêu hãnh như một con dao, nó có thể cắt sau vào
Ngôn từ như thứ vũ khí mà đôi khi sát thương

Tôi không cố ý làm tổn thương anh tôi không muốn nhìn thấy anh bỏ đi
Tôi biết tôi đã làm anh khóc, nhưng anh ơi

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian
Nếu tôi có thể tìm được một cách nào đó
Tôi sẽ rút lại những lời mà làm tổn thương anh
Và anh sẽ ở lại
Nếu tôi có thể với

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
699,994 lượt xem