Gotta Be Somebody - Nickelback

1   
19-10-2008 / 16926 lượt xem

LỜI BÀI HÁT

Gotta Be Somebody

This time I wonder what it feels like
To find the one in this life
The one we all dream of
But dreams just aren't enough
So I'll be waiting for the real thing
I know it by the feeling
The moment when we're meeting
Will play out like a scene
straight off the silver screen
So I'll be holdin’ my breath
Right up to the end
Until that moment when
I find the one that I spend forever with

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There's gotta be somebody for me like that

'Cause nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Somebody else that feels the same somewhere
There's gotta be somebody for me out there

Tonight out on the street out in the moonlight
And damn it this feels too right
It's just like Déjà Vu
Me standin' here with you
So I'll be holdin' my breath
Could this be the end?
Is it that moment when
I find the one that I spend forever with?

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There's gotta be somebody for me like that

'Cause nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Is there sb else that feels the same somewhere?
There's gotta be somebody for me out there

You can't give up!
Lookin' for that diamond in the rough
Because you never know when it shows up
Make sure you´re holdin' on
'Cause it could be the one,
the one you're waiting on

'Cause nobody wants to be the last one there
'Cause everyone wants to feel like someone cares
Someone to love with my life in their hands
There has gotta be somebody for me
Ohhhhhh

Nobody wants to go it on their own
And everyone wants to know they're not alone
Is there sb else that feels the same somewhere?
There's gotta be somebody for me out there

Nobody wants to be the last one there
And everyone wants to feel like someone cares
Is there sb else that feels the same somewhere?
There has gotta be somebody for me out there

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

MIKA_MIKA Cập nhật: Oll / 19-10-2008...
Phải Là Ai Đó

Lần này tôi tự hỏi nó cảm giác như thế nào
Để tìm được một người trong đời này
Một người chúng ta đều mơ ước
Nhưng những ước mơ vốn không đủ
Nên tôi sẽ đợi điều có thật
Tôi biết được bằng cảm giác
Phút giây khi chúng ta gặp
Sẽ diễn ra như một cảnh
từ màn bạc
Nên tôi sẽ nín thở
Tận cho đến lúc cuối
Đến phút giây ấy khi
Tôi tìm được người tôi bên nhau mãi mãi

Vì không ai muốn là người cuối cùng ở đó
Vì mọi người muốn cảm giác như ai đó quan tâm
Ai đó để yêu với cuộc đời tôi trong tay họ
Chắc phải có ai đó cho tôi như thế

Vì không ai muốn tiếp bước một

Đăng nhập để xem tiếp

Hello
662,255 lượt xem