• 22519 bản nhạc
  • 1,073,797 thành viên
  • 16 yêu cầu

White Flag – Dido

LỜI BÀI HÁT

White Flag

I know you think that I shouldn't still love you
I'll tell you that But if I didn't say it
Well, I'd still have felt it
Where's the sense in that?
I promise I'm not trying to make your life harder
Or return to where we were

Well I will go down with this ship
And I won't put my hands up and surrender
There will be no white flag above my door
I'm in love and always will be

I know I left too much mess
And destruction to come back again
And I caused but nothing but trouble
I understand if you can't talk to me again
And if you live by the rules of "It's over"
Then I'm sure that that makes sense

And when we meet As I'm sure we will
All that was then Will be there still
I'll let it pass And hold my tongue
And you will think That I've moved on

LỜI DỊCH

Cờ trắng

Em biết anh nghĩ rằng em ko nên yêu anh
Em sẽ nói nếu Em đã ko nói điều đó
Em vẫn cảm nhận được những xúc cảm quanh đây
Em hứa em sẽ không cố làm cuộc đời anh ngày càng khó khăn hơn
Hoặc trở lại một thời xa xưa đó

Em sẽ dũng cảm hơn và vượt qua điều đó
Và sẽ không đặt hai tay lên đầu và đầu hàng
Sẽ không có một lá cờ trắng nào trước cửa
Em vẫn yêu và sẽ luôn là như thế

Em biết em đã cảm thấy quá nhiều rối loạn
Và sự tàn phá lại quay về lần nữa
và em đã gây ra nhưng ko có gì không rắc rối
Em hiểu nếu anh không thể nói với em lần nữa
Và nếu anh không bởi những quy định cũ

Đăng nhập để xem tiếp Xem qua tin nhắn SMS Soạn LD F 802 gửi 8261(2000đ) để tải file PDF Lời Dịch về di động, lưu ý: máy cần đọc được file PDF và kết nối 3G/GPRS

Bình luận