Ievan Polkka (Eva's Polka) - Loituma

1    | 21-02-2009 | 22689

bài này là nhạc nga nhưng có 1 bản do hatsune miku - vocaolid hát ( mình thik bản này hơn )
http://www.youtube.com/watch?v=NgrGRcjyzVw

---
Wet Grass:
Có thể nhầm lẫn tên bài hát do phông chữ, tên đúng là Ievan Polkka (chữ "i" hoa ở đầu chứ không phải là chữ "L"), và polkka (viết theo tiếng Phần Lan) hoặc tên toàn bài viết theo tiếng Anh là "Eva's Polka").

LỜI BÀI HÁT

The sound of a polka drifted from my neighbor's
And set my feet a-tapping oh!
Ieva's mother had her eye on her daughter but
Ieva she managed to fool her, you know.
'Cause who's going to listen to mother saying no
When we're all busy dancing to and fro!

Ieva was smiling, the fiddle it was wailing
As people crowded round to wish her luck.
Everyone was hot but it didn't seem to bother
The handsome young man, the dashing buck.
'Cause who's going to mind a drop of sweat
When he's all busy dancing to and fro!

Ieva's mother she shut herself away
In her own quiet room to hum a hymn.
Leaving our hero to have a spot of fun
In a neighbor's house when the lights are dim.
'Cause what does it matter what the old folks say
When you're all busy dancing to and fro!

When the music stopped then the real fun began
And that's when the laddie fooled around.
When he took her home, when the dancing was over
Her mother angrily waiting they found.
But I said to her, Ieva, now don't you weep
And we'll soon be dancing to and fro!

I said to her mother now stop that noise
Or I won't be responsible for what I do.
If you go quietly and stay in your room
You won't get hurt while your daughter I woo.
'Cause this fine laddie is a wild sort of guy
When he's all busy dancing to and fro!

One thing I tell you is you won't trap me,
No, you won't find me an easy catch.
Travel to the east and travel to the west but
Ieva and I are going to make a match.
'Cause this fine laddie ain't the bashful sort
When he's all busy dancing to and fro

Nuapurista kuulu se polokan tahti
jalakani pohjii kutkutti.
Ievan äiti se tyttöösä vahti
vaan kyllähän Ieva sen jutkutti,
sillä ei meitä silloin kiellot haittaa
kun myö tanssimme laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

2] Ievan suu oli vehnäsellä
ko immeiset onnee toevotti.
Peä oli märkänä jokaisella
ja viulu se vinku ja voevotti.
Ei tätä poikoo märkyys haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

3] Ievan äiti se kammarissa
virsiä veisata huijjuutti,
kun tämä poika naapurissa
ämmän tyttöä nuijjuutti.
Eikä tätä poikoo ämmät haittaa
sillon ko laskoo laiasta laitaan.
Salivilihipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

Intermezzo (nedává smysl a při každém opakování se mění, toto je na cd a ve známé animaci):

Hillipati hillipati hillipati hillä
Hilipati hillipati hilli pan paa
Ialegolia lä talli dullia lä
Tilidalli tilidalli tili tan dä
Halitulia lä tilidulli daiaa
tilli tilli dilli dilli tilli dilli dalä
Halituli tilidalli ialä tii jaalan
Tilli talli dalli dalli hillian dä

Rimba di ralaa ribi rabi ralaa
Rumpadi ruppar ribiram puul
Iakka ritaa ripa ri labalan
Tulli tulli lalaan ribillan tuu.
Japtsa sa pa ridikkaj
rolaan tiktaan rijdillan tikstaan
Dullaa dibii dabii dalaa ruppa di ruppiraan
Kurikaan kubkaaia kiddi kann kuu.

A raptsä saa ia dibidäbi dilaaba
Risstan dilann delann doe
Aaba ripättaa pa rippa riiba ribbi
Ribbi dibii disstan telann doe
Ia bariila stilann deiaä loe
Ba-wa-ba-wa-ba woe woe deiavo
Ba risstan dilann si delann doe
Ta-ia-ga-ia-ga duu duu delann doe

4] Siellä oli lystiä soiton jäläkeen
sain minä kerran sytkyyttee.
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj
ja Ieva jo alako nyyhkyytteek.
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa
laskemma vielähi laiasta laitaa.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

5] Muorille sanon jotta tukkee suusi
en ruppee sun terveyttäs takkoomaa.
Terveenä peäset ku korjoot luusi
ja määt siitä murjuus makkoomaa.
Ei tätä poikoo hellyys haittaa
ko akkoja huhkii laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

6] Sen minä sanon jotta purra pittää
ei mua niin voan nielasta.
Suat männä ite vaikka lännestä ittään
vaan minä en luovu Ievasta,
sillä ei tätä poikoo kainous haittaa
sillon ko tanssii laiasta laitaan.
Salivili hipput tupput täppyt
äppyt tipput hilijalleen.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Wet Grass Cập nhật: Oll / 22-02-2009...
Âm thanh diệu pôn-ca tràn ra từ nhà hàng xóm
Và khiến chân tôi như nhịp bình bình!
Mẹ của Ieva để ý con gái nhưng
Ieva cũng xoay sở để lừa được mẹ, bạn

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
xaxoi 04-06-2009
Link die, bạn change tạm link này cũng đc, hát kiểu acapella, hơi khó nghe 1 chút (Cảm ơn bạn xaxoi, Oll đã thay)
...
Wet Grass 22-02-2009
Phải công nhận là thằng nhóc này mạnh miệng thiệt, ở VN mà nói vầy là nó bị ăn chổi vô đầu rồi!

Xem hết các bình luận