Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Có quá nhiều thứ khiến anh phát ốm,
Kể cả điều tốt cũng có thể thành báng bổ
Khiến cho thật khó để lựa chon con đường để đi
Biết nhiều quá có thể khiến anh tổn thương đó

Tốt hơn hay tệ hơn?
Ta đang ngồi ngược nhau
Cứ như ngày càng lùi lại
Em biết em muốn chuyện đi tới đâu
Lái xa nhanh quá, hãy đi chậm lại
Điều em không muốn làm là làm tan nát, không

Biết rằng anh không kẹt trong chuyện này một mình
Luôn có một nơi trong em mà anh có thể gọi là nhà
Bất cứ lúc nào anh thấy ngày một căng thẳng
Hãy quay lại, quay lại, quay lại điểm khởi đầu

Tất cả những gì đáng có,
Chẳng chắn đáng để ta đấu tranh,
Thoát khỏi mớ câu hỏi
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, phải đấu tranh hơn nữa
Ta phải đấu tranh vì tình yêu này
Ta phải đấu tranh vì tình yêu n
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fight For This Love - Cheryl Cole

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Ohh, Too much of anything  make you sick,
Even the good can be a (curse),
Makes it hard to which road to go down,
Knowing too can get you hurt

it better is it worse,
Are sittin in reverse,
Its just like were going
I know i want this to go,
fast but lets go slow,
What i dont wanna is crash.. no

Just know that your not this thing alone,
Theres always a place me that you can call home,
Whenever feel like were growing apart,
just go back back back back back to the start, Ohh

Anything worth havin,
Sure enough worth for,
Quittin's out of question,
it gets tough gotta fight some more, (Ohh)
We gotta fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
gotta fight fight fight fight fight for this love,
If its worth having, it's worth fightin Ohh

Now everyday ain't be no picnic,
Love aint no walk in park,
All can do is make the best of it now,
Cant be afraid of the

Just know that not in this thing alone,
Theres always a place in me that can call home,
Whenever you feel like growing apart,
Let's just go back back back back to the start, Ohh

Anything thats worth
enough worth fighting for,
Quittin's of the question,
When gets tough gotta fight some more,
We gotta fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
If its woth it's worth fightin for, Ohhh

I dont know where headin,
Im willin and to go,
been drivin so fast,
We need to slow down,
And just roll,

thats worth havin,
Sure worth fighting for,
Quittin's of the question,
When it gets tough gotta fight some
We gotta fight fight fight fight fight for this
We gotta fight fight fight fight for this love,
(No matter hard its gettin')
We gotta fight fight fight fight for this love,
If its worth it's worth fightin for, (Ohh)

We gotta fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight fight for this
matter how hard its gettin')
We gotta fight fight fight fight for this love,
If its worth having, it's worth fightin Ohhh

Cheryl Cole- Parachute - Cheryl Cole
- Fight For This Love - Cheryl Cole
- The Flood - Cheryl Cole
- Under The Sun - Cheryl
- Call My Name (Ft. Calvin Harris) - Cheryl

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com