Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Có quá nhiều thứ khiến anh phát ốm,
Kể cả điều tốt cũng có thể thành báng bổ
Khiến cho thật khó để lựa chon con đường để đi
Biết nhiều quá có thể khiến anh tổn thương đó

Tốt hơn hay tệ hơn?
Ta đang ngồi ngược nhau
Cứ như ngày càng lùi lại
Em biết em muốn chuyện đi tới đâu
Lái xa nhanh quá, hãy đi chậm lại
Điều em không muốn làm là làm tan nát, không

Biết rằng anh không kẹt trong chuyện này một mình
Luôn có một nơi trong em mà anh có thể gọi là nhà
Bất cứ lúc nào anh thấy ngày một căng thẳng
Hãy quay lại, quay lại, quay lại điểm khởi đầu

Tất cả những gì đáng có,
Chẳng chắn đáng để ta đấu tranh,
Thoát khỏi mớ câu hỏi
Khi mọi thứ trở nên khó khăn, phải đấu tranh hơn nữa
Ta phải đấu tranh vì tình yêu này
Ta phải đấu tranh vì tình yêu n
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Fight For This Love - Cheryl Cole

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 Ohh, Too  of anything can make you sick,
Even the good can be a (curse),
Makes it hard to know which road to go
Knowing too much can you hurt

Is better is it worse,
Are we sittin reverse,
Its just like going backwards,
I know where i want this go,
Drivin fast but lets go
What i dont wanna do crash.. no

Just know that not in this thing alone,
Theres always a place me that you can call home,
you feel like were growing apart,
Lets just go back back back back to the start, Ohh

Anything thats havin,
Sure worth fighting for,
Quittin's out of the
When it tough gotta fight some more, (Ohh)
We gotta fight fight fight fight fight for love,
We fight fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
If its worth it's worth fightin for, Ohh

Now ain't gon be no picnic,
Love aint no walk in park,
All u can do is make the best of now,
Cant afraid of the dark

Just know that your in this thing alone,
Theres always a place in me that can call home,
Whenever feel like were growing apart,
just go back back back back back to the start, Ohh

Anything thats havin,
Sure enough fighting for,
Quittin's out of the
When it gets tough gotta some more,
We fight fight fight fight fight for this love,
gotta fight fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
If its woth having, it's worth for, Ohhh

I dont know where were
willin and ready to go,
We've been so fast,
We need to slow down,
And just ohh

Anything thats havin,
Sure enough worth for,
out of the question,
When it gets tough gotta fight more,
We gotta fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight for this love,
(No matter how its gettin')
We gotta fight fight fight fight fight this love,
its worth having, it's worth fightin for, (Ohh)

gotta fight fight fight fight fight for this love,
We gotta fight fight fight fight fight for this
(No matter how hard gettin')
We gotta fight fight fight fight fight for love,
If its having, it's worth fightin for, Ohhh

Cheryl Cole- Parachute - Cheryl Cole
- Fight For This Love - Cheryl Cole
- The Flood - Cheryl Cole
- Under The Sun - Cheryl
- Call My Name (Ft. Calvin Harris) - Cheryl

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com