Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. trinhkimhung89 12-06-2019
Faded
2. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
3. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
4. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
5. tramy10 09-07-2018
Alone
6. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
7. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
8. thinh32 03-01-2018
Little Bird
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird

(Nói trước: lời nhạc của TATU dịch theo nghĩa của lesbian thì mới hiểu được, dịch thường hiểu sai hết ý nghĩa, nên các bạn nào chấp nhận của lesbian và gay thì mới nên hiểu lời của TATU)

Họ nói rằng
Họ không tin
Em, tôi, chúng ta, chúng mình
Vì vậy chúng mình sẽ nhượng bộ
Nếu chúng mình phải như thế
Bởi vì đó là em, là tôi
Và đó là tất cả vấn đề
Đó là tất cả vấn đề

Chỉ là chuyện về chúng ta thôi
Là về chúng ta
Có một điều họ không thể nào chạm tới được
Vì em biết mà
Đó là chuyện của chúng ta
Chỉ là chuyện của chúng ta
Về chúng ta
Của chúng ta
Chúng ta sẽ chạy trốn nếu chúng ta phải như thế
Vì em biết mà
Đó là chuyện của chúng ta thôi
Chỉ là chuyện của chúng ta thôi

Nếu họ là tổn thương em
Họ cũng làm tổn thương tôi nữa

Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

All About Us - t.A.t.U

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 lop  muon nam!day la tat ca ve chung ta

"All About Us"

They say
They don't trust
You, we, us
So we'll fall
If we must
it's you, me
And it's about
It's all about

It's about us (all about us)
It's all about
All about us about us)
There's a that they can't touch
'Cause ya know (ah
It's about us (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll away if we must
'Cause ya know
It's all us (It's all about us)
It's all about love (It's about us)
In you I can trust all about us)
all about us

If they hurt
They hurt me
So rise up
Won't stop
it's all about
It's all about

It's all about us (all about
It's all about
All about (all about us)
There's a thing that they touch
'Cause ya know (ah
It's all about us (all about
It's all about
All about us
all about us
We'll run away we must
'Cause ya know
It's all about us (It's about us)
It's about love (It's all about us)
In you I can trust (It's about us)
It's all about

They don't know
They can't see
Who we are
Fear is enemy
Hold on tight
Hold to me
'Cause tonight

It's all about
It's all about
All about us
There's a thing that they touch
'Cause ya know ah)
It's all about us (all about
It's all us (all about us)
It's all about
All about us (all about
There's a thing they can't touch
'Cause ya know ah)
It's all about us (all us)
All about us
It's all about us (all us)
It's all about
about us (all about us)
a thing that they can't touch
'Cause know (ah ah)
It's all about us about us)

all about us (all about us)
It's all about
All us (all about us)
We'll run away we must
'Cause know (ah ah)
It's about us (all about us)
It's all about
All about us about us)
We'll run away if must
ya know (ah ah)
It's all us (all about us)

It's all about us (It's about us)
It's all about love (It's about us)
you I can trust (It's all about us)

It's all about

t.A.t.U- 30 Minutes - t.A.t.U
- Gomenasai - t.A.t.U
- Show Me Love - t.A.t.U
- All About Us - t.A.t.U
- All The Things She Said - t.A.t.U

pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com