Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

(Nói trước: lời nhạc của TATU dịch theo nghĩa của lesbian thì mới hiểu được, dịch thường hiểu sai hết ý nghĩa, nên các bạn nào chấp nhận của lesbian và gay thì mới nên hiểu lời của TATU)

Họ nói rằng
Họ không tin
Em, tôi, chúng ta, chúng mình
Vì vậy chúng mình sẽ nhượng bộ
Nếu chúng mình phải như thế
Bởi vì đó là em, là tôi
Và đó là tất cả vấn đề
Đó là tất cả vấn đề

Chỉ là chuyện về chúng ta thôi
Là về chúng ta
Có một điều họ không thể nào chạm tới được
Vì em biết mà
Đó là chuyện của chúng ta
Chỉ là chuyện của chúng ta
Về chúng ta
Của chúng ta
Chúng ta sẽ chạy trốn nếu chúng ta phải như thế
Vì em biết mà
Đó là chuyện của chúng ta thôi
Chỉ là chuyện của chúng ta thôi

Nếu họ là tổn thương em
Họ cũng làm tổn thương tôi nữa

Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

All About Us - t.A.t.U

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
 lop 9a1 muon nam!day la tat  ve chung ta

"All About Us"

They say
They don't trust
You, me, we,
So we'll fall
If we must
Cause it's me
And it's all
It's all about

It's about us (all about us)
It's all about
All about us about us)
There's a thing that can't touch
'Cause ya know (ah
It's all about us (all us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run away if we
'Cause ya know
It's all about (It's all about us)
It's about love (It's all about us)
In you can trust (It's all about us)
all about us

If they hurt
They me too
So we'll up
Won't stop
And all about
It's all about

It's all about (all about us)
It's all about
All about us (all about
There's a thing that they can't
'Cause ya know (ah
It's all about (all about us)
It's all about
All about us
all about us
We'll run if we must
'Cause ya know
It's all about us (It's all us)
It's all about love all about us)
In you can trust (It's all about us)
It's all us

They don't know
They can't see
Who we are
Fear is enemy
Hold on tight
Hold on me
'Cause tonight

all about us
It's all about
All about us
There's a that they can't touch
'Cause ya (ah ah)
It's all about us (all about
It's all us (all about us)
It's all about
All about us about us)
There's a that they can't touch
ya know (ah ah)
It's all about us about us)
All about us
It's about us (all about us)
It's all about
All about us (all about
a thing that they can't touch
'Cause know (ah ah)
It's about us (all about us)

all about us (all about us)
It's all about
All us (all about us)
We'll run away if must
'Cause ya know ah)
It's all about us about us)
It's all about
All us (all about us)
We'll run away if must
'Cause ya (ah ah)
all about us (all about us)

It's all us (It's all about us)
It's all about love (It's all about
In you I can trust (It's all about

It's all about

t.A.t.U- 30 Minutes - t.A.t.U
- Gomenasai - t.A.t.U
- Show Me Love - t.A.t.U
- All About Us - t.A.t.U
- All The Things She Said - t.A.t.U

pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com