Top đạt điểm 100% bài này

Vừa mới đạt 100%
1. nguyenthithanhhuong 01-10-2018
Faded
2. diepthuydung2109 14-09-2018
Big Big World
3. tuanphuongtuoi 01-09-2018
A Little Love
4. tramy10 09-07-2018
Alone
5. amovo123 09-01-2018
Jar Of Hearts
6. huyenlovehang2006 04-01-2018
Faded
7. thinh32 03-01-2018
Little Bird
8. vutranminhanh5a 31-12-2017
No Promises
9. vutranminhanh5a 31-12-2017
Little Bird
10. vutranminhanh5a 31-12-2017
Everytime We Touch

Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu
Và chốn này đã có thể sáng lạn hơn nhiều so với ngày mai
Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc
Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ

Có nhiều cách để đến đó, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo một không gian nho nhỏ, hãy dựng một nơi tốt đẹp hơn

Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại
Có những người đang chết mòn, nếu bạn đủ quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi

Nếu bạn muốn biết tại sao lại có một tình yêu không thể dối lừa
Tình yêu thật mạnh mẽ, chỉ quan tâm đến việc cho đi một cách vui vẻ
Nếu ch
Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

Heal The World - Michael Jackson

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
  a place in your heart and I know that it is love
And this place could be much than tomorrow
And if you really try, you'll find there's no to cry
this place, you'll feel there's no hurt or sorrow

There ways to get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place

Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race
There people dying, if you care enough for the living,
make a better place for and for me

If you want to know why there's love that cannot lie
Love is strong, it only of joyful giving
If we try, we shall see in this bliss cannot feel fear or dread
We stop existing and living.

Then it feels that love's enough for us growing
So make a better world, make better world

Heal the world, make it a better place for and for me and the entire human race
There are people dying, if care enough for the living,
make a better place for you for me

And the dream we were conceived in reveal a joyful face
And the world we once in will shine again in grace

Then why do we keep life, wound this earth, crucify its soul?
Though it's plain to see this is heavenly,
be God's glow!

We could fly so high, let spirits never die
In my heart, I feel you all my brothers
Create a world with fear, together we'll cry happy tears

the nations turn their swords into plowshares
We could really get there if cared enough for the living
Make a space to make a better place

Heal the world, make it better place
for you and me and the entire human race
There are people dying, if you care for the living,
make a better place for you and for

Heal the world, it a better place
for you and for and the entire human race
There are people dying, if you care enough the living,
make a better for you and for me

Heal the world, it a better place
for you and for me and entire human race.
There are people dying, if care enough for the living,
a better place for you and for me

There are dying, if you care enough for the living,
make better place for you and for me
There are people dying, if you care enough the living,
a better place for you and for me

Make a place.
Make better place.
Make a place.

the world we live in;
it for our children.
the world we live in;
save it our children.
Heal the world live in;
save it for our
the world we live in;
save for our children.

Michael Jackson- Heal The World - Michael Jackson
- You Are Not Alone - Michael Jackson
- Earth Song - Michael Jackson
- Billie Jean - Michael Jackson
- Beat It - Michael Jackson

Pop- Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock
- A Little Love - Fiona Fung
- The Day You Went Away - M2M
- No Promises - Shayne Ward
- Happy New Year - ABBA

www.loidich.com