hay wá,

LỜI BÀI HÁT

Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same
Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same

Two ladies in the heart
He need to stay alive
Two ladies in the heart
He need to feel alive
The love for one of them
Feed on the other one
If one is missing then
The other one will die

Two ladies in the heart
He need to stay alive
Two ladies in the heart
He need to feel alive
The love for one of them
Feed on the other one
If one is missing then
The other one will die

Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same
Let's Talk About The Man lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/English/4588-Let-s-Talk-About-The-Man~Prezioso-Marvin.html
Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same

Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same
Let's talk about a man
He doesn't understand
To choose on love 'cause then
Then life won't be the same

Two ladies in the heart
He need to stay alive
Two ladies in the heart
He need to feel alive
The love for one of them
Feed on the other one
If one is missing then
The other one will die

Two ladies in the heart
He need to stay alive
Two ladies in the heart
He need to feel alive
The love for one of them
Feed on the other one
If one is missing then
The other one will die

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy nói về một gã,
Gã chẳng hiểu gì cả,
Trong lựa chọn tình yêu.
Bởi chuyện đời không bao giờ lặp lại.
Hãy nói về một gã,
Gã chẳng hiểu gì cả,
Trong

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
fcdeath908 17-06-2019
Hay thì hay thật, nhưng dịch thì có chỗ hơi buồn cười 😂😂😂
...
phuochoangctk7 25-05-2016
Bài này dịch nghe sao sao vậy hè, mình còn ngốc tiếng anh những xem lời việc thấy chưa xác nghĩa lăm
...
asleylove 09-09-2008
Nhầm, I love this song, ^^ lộn từ ^^

Xem hết các bình luận