Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

450 2368294 lượt xem

2. Pop

3517 2237525 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 2002443 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1801656 lượt xem

5. Ballad

439 1768567 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1378591 lượt xem

7. Rock

1359 1182586 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1082243 lượt xem

9. Country

694 580651 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 482345 lượt xem

11. Rock Ballad

155 374812 lượt xem

12. Love songs

195 346561 lượt xem

13. Pop Ballad

234 309831 lượt xem

14. Classical

80 261327 lượt xem

15. Latin

63 242944 lượt xem

16. Jazz

119 242834 lượt xem

17. Kpop

1295 195125 lượt xem

18. Blues

68 180668 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 170601 lượt xem

20. Disco

103 163986 lượt xem

21. French Hits

145 156399 lượt xem

22. Acoustic

124 143693 lượt xem

23. R&B

433 123230 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 119434 lượt xem

25. Country Rock

4079 117383 lượt xem

26. Anime

114 115409 lượt xem

27. JPop

540 113203 lượt xem

28. New Age

43 98046 lượt xem

29. Cpop

355 97123 lượt xem

30. Vocaloid

129 86352 lượt xem