Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2359830 lượt xem

2. Pop

3514 2228297 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1992732 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1798694 lượt xem

5. Ballad

438 1762095 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1371387 lượt xem

7. Rock

1358 1176932 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1077185 lượt xem

9. Country

694 576095 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 479317 lượt xem

11. Rock Ballad

155 371536 lượt xem

12. Love songs

195 344939 lượt xem

13. Pop Ballad

232 308455 lượt xem

14. Classical

80 259954 lượt xem

15. Latin

63 241712 lượt xem

16. Jazz

119 238965 lượt xem

17. Kpop

1281 193673 lượt xem

18. Blues

68 178132 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 169507 lượt xem

20. Disco

103 162506 lượt xem

21. French Hits

145 153819 lượt xem

22. Acoustic

122 142701 lượt xem

23. R&B

431 121508 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 118914 lượt xem

25. Country Rock

4079 115824 lượt xem

26. Anime

114 114124 lượt xem

27. JPop

540 111587 lượt xem

28. New Age

43 96908 lượt xem

29. Cpop

356 96176 lượt xem

30. Vocaloid

129 85254 lượt xem