Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

446 2361141 lượt xem

2. Pop

3514 2229741 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1994669 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1799582 lượt xem

5. Ballad

438 1763137 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1372884 lượt xem

7. Rock

1358 1177856 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1078364 lượt xem

9. Country

694 577100 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 479907 lượt xem

11. Rock Ballad

155 372256 lượt xem

12. Love songs

195 345348 lượt xem

13. Pop Ballad

232 308705 lượt xem

14. Classical

80 260302 lượt xem

15. Latin

63 241965 lượt xem

16. Jazz

119 239778 lượt xem

17. Kpop

1281 194097 lượt xem

18. Blues

68 178755 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 169744 lượt xem

20. Disco

103 162854 lượt xem

21. French Hits

145 154434 lượt xem

22. Acoustic

122 142961 lượt xem

23. R&B

431 121992 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 119029 lượt xem

25. Country Rock

4079 116139 lượt xem

26. Anime

114 114444 lượt xem

27. JPop

540 112014 lượt xem

28. New Age

43 97188 lượt xem

29. Cpop

356 96410 lượt xem

30. Vocaloid

129 85560 lượt xem