Thể loại nhạc được yêu thích nhất

1. Dance

450 2363923 lượt xem

2. Pop

3517 2233959 lượt xem

3. Death - Black Metal

53 1999625 lượt xem

4. Heavy - Power Metal

82 1800912 lượt xem

5. Ballad

439 1765912 lượt xem

6. Thrash - Death Metal

19 1376642 lượt xem

7. Rock

1359 1180551 lượt xem

8. Urban - R&B

23 1080673 lượt xem

9. Country

694 579343 lượt xem

10. HipHop - Rap

156 481298 lượt xem

11. Rock Ballad

155 373692 lượt xem

12. Love songs

195 346057 lượt xem

13. Pop Ballad

234 309312 lượt xem

14. Classical

80 260872 lượt xem

15. Latin

63 242580 lượt xem

16. Jazz

119 241421 lượt xem

17. Kpop

1295 194705 lượt xem

18. Blues

68 179746 lượt xem

19. Viking - Folk Metal

4 170336 lượt xem

20. Disco

103 163447 lượt xem

21. French Hits

145 155600 lượt xem

22. Acoustic

124 143394 lượt xem

23. R&B

433 122552 lượt xem

24. Giao Hưởng

5 119197 lượt xem

25. Country Rock

4079 116814 lượt xem

26. Anime

114 114962 lượt xem

27. JPop

540 112697 lượt xem

28. New Age

43 97689 lượt xem

29. Cpop

355 96761 lượt xem

30. Vocaloid

129 85949 lượt xem