LỜI BÀI HÁT

Here we stand
At the end
You and I out on the battlefield
Shut your words
Like a gun
And it hurts like hell but I can deal
Yeah

'Cause I don't need you to want me
I've got my pride

I'll survive you
Even with all these wounds
I'm alright
I'll undo all of the damage you've done to my life
That's right
Your not gonna see me cry
This time I'll survive you

I'll get up
8 a.m.
Every day just like any other day
Won't erase
Who I am
Did your best to try but I'm the same
Yeah

So if you want me to need you
You'll be surprised

(Chorus)
I'll survive you
Even with all these wounds
I'm alright
I'll undo all of the damage you've done to my life
That's right
Your not gonna see me cry
This time I'll survive you

(Bridge)
'Cause over and over again
You said you were locked in a cage
But I was the one with the chains
Now I'm riasing my flag once again

(Chorus)
I'll survive you
Even with all these wounds
I'm alright
I'll undo all of the damage you've done to my life
That's right
Your not gonna see me cry
This time I'll survive you

I'll survive you
I'll survive you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: Jill_vercident / 06-04-2014...
Chúng ta đứng ở đây
Bên bờ vực kết thúc
Anh và tôi cùng trên một trận chiến
Hãy ngừng thốt ra những lời anh nói đi
Chúng như một khẩu súng vậy
Điều đó mang lại đớn đau như địa ngục vậy, nhưng tôi vẫn có thể chống trả được
Đúng vậy đấy

Bởi lẽ, tôi đâu cần lòng thương hại của anh
Tôi có tự trọng của riêng mình

Tôi sẽ sống tốt hơn anh
Ngay cả khi phải mang tất cả những tổn thương kia
Thì tôi vẫn ổn thôi!
Tôi sẽ rũ bỏ hết những điều tệ hại mà anh mang đến đời tôi
Đúng vậy đấy
Anh sẽ không còn nhìn thấy tôi khóc nữa đâu
Ngay lúc này đây, tôi sẽ sống tốt hơn anh

Tôi sẽ thức dậy lúc 8 giờ mỗi ngày
Như bao ngày khác
Và sẽ không thay đổi
Con người mà chính anh đã cố đổi thay
Đúng thế!

Vậy nên, nếu anh muốn tôi cần anh
Có lẽ anh sẽ bất ngờ đấy!

Tôi sẽ sống tốt hơn anh
Ngay cả khi phải mang tất cả những tổn thương kia
Thì tôi vẫn ổn thôi!
Tôi sẽ rũ bỏ hết những điều tệ hại mà anh mang đến đời tôi
Đúng vậy đấy
Anh sẽ không còn nhìn thấy tôi khóc nữa đâu
Ngay lúc này đây, tôi sẽ sống tốt hơn anh

(Bridge)
Có lẽ thế và còn hơn thế nữa
Anh nói rằng anh đang bị mắc kẹt trong ngục tù
Nhưng người đó lại chính là tôi với đầy gông xích
Và bây giờ là lúc để tôi đứng lên đấu tranh

Tôi sẽ sống tốt hơn anh
Ngay cả khi phải mang tất cả những tổn thương kia
Thì tôi vẫn ổn thôi!
Tôi sẽ rũ bỏ hết những điều tệ hại mà anh mang đến đời tôi
Đúng vậy đấy
Anh sẽ không còn nhìn thấy tôi khóc nữa đâu
Ngay lúc này đây, tôi sẽ sống tốt hơn anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận